Avslag bygglov – del 2

Del 2 av 2

Ett avslag på en bygglovsansökan är ett slutgiltigt beslut från kommunen om att neka bygglov. Avslag på bygglov innebär att det inte går att utföra byggplaner som planerat. I vissa fall kan det till och med vara så att fastighetsägaren köpt fastigheten med förutsättningen att bebygga tomten eller ändra befintliga byggnader. Ett avslag kan således bli problematiskt för den enskilde. I denna artikelserie går vi igenom några av de regler som kommunen har att förhålla sig till och hur du kan överklaga ett nekat bygglov.

Avslag bygglov

Detta är del 2 i vår artikelserie. Del 1 hittar du här.

Ett avslag på bygglov går att överklaga till en högre instans. Om bygglov avslås av kommunen går det att överklaga till länsstyrelsen. En överklagan ska skickas in till byggnadsnämnden som prövas så att överklagan kommit in i rätt tid. Därefter skickas ärendet vidare till länsstyrelsen.

Vilka regler måste kommunen följa?

För att veta om det finns något att överklaga kan det vara bra att känna till några av de regler som byggnadsnämnden måste följa. Byggnadsnämnden har både att följa regler när de prövar den materiella frågan samt formella regler om hur beslutet ska skickas ut m.m.

Enligt förvaltningslagen ska handläggning ske skyndsamt. Beslut om lov eller förhandsbesked ska tas inom 10 veckor, det går dock att förlänga tiden en gång med ytterligare 10 veckor. Reglerna om tidsfrister för kommunen finns i 9 kap. 27-27c §§ plan -och bygglagen. Utöver detta har kommunen en skyldighet att upplysa om hur överklagan kan ske. Det ska därför stå en besvärshänvisning i beslutet. Detta är dock formella frågor och kan som huvudregel inte ändra en bedömning som gjorts i själva sakfrågan.

Gällande frågan om bygglov materiellt kan beviljas måste frågan bedömas utifrån varje enskilt fall. Kommunens utgångspunkt är vad som anges i detaljplan, plan -och bygglagen, byggregler, miljöregler m.m. Om det inte finns en detaljplan kan bedömningen göras utifrån områdesbestämmelserna. De kollar också på om det tilltänkta bygget passar väl in i stadsmiljön eller landskapsbilden. De kan vidare ta hänsyn till kulturella eller historiska värden m.m. Det tilltänkta byggnadsverket måste också uppfylla de tekniska kraven som ställs på byggnader. Regler om detta finns bland annat i 8 kap. plan – och bygglagen.

Om en bygglovsansökan är detaljplansstridig ska byggnadsnämnden bedöma om det ändå kan beviljas på grund av att det utgör en liten avvikelse. En liten avvikelse kan beviljas om den inte strider mot detaljplanens syfte, det inte påverkar omgivningen i någon högre grad, Det inte har betydande miljöpåverkan och avvikelsen inte är för stor. Vanligen görs därför en lämplighetsprövning.

Trots att byggnadsnämnden bedömer en åtgärd som olämplig kan en högre instans bedöma frågan annorlunda. Om du anser att byggnadsnämnden har gjort en felaktig bedömning kan du överklaga beslutet.

Vasa advokatbyrå hjälper dig

Om du skulle behöva hjälp att överklaga ett bygglov eller skicka in bygglovsansökningar kan vi på Vasa Advokatbyrå hjälpa dig. Vi kan också företräda dig i domstol.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att utforma bygglovsansökan.
 • Få hjälp att skriva överklagande handlingar.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån detaljplan och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på tvister med byggnadsnämnden.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister. 

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om avslag bygglov – del 2

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.