Köplagen bostadsrätt och undersökningsplikten

Att köpa en bostadsrätt är ofta en av de största investeringarna en privatperson gör i sitt liv. Men de juridiska reglerna för köpet skiljer sig från fastighetsköp, trots att det man köper tycks vara samma sak. Det kan ha betydelse för t.ex. ansvaret vid fel, skadestånd, pantsättning och vidareförsäljning av bostadsrätten. I den här artikeln ger förklarar vi skillnaderna översiktligt. Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av fastighets- och bostadsrättsliga frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Köplagen bostadsrätt

Köplagen och bostadsrättslagen gäller för bostadsrätter

En bostadsrättshavare äger endast sin lägenhet indirekt. Formellt sett är det bostadsrättsföreningen som äger fastigheten med huset och lägenheterna i den. En bostadsrätt är istället en andelsrätt, på liknande sätt som en aktie, som ger ägaren en rätt att bli medlem i föreningen ­– om denne uppfyller kraven enligt lag och stadgarna ­– samt en evig rätt att nyttja lägenheten. En bostadsrätt är till skillnad från en fastighet inte fast egendom som regleras enligt jordabalken.

Vid köp av bostadsrätter gäller köplagen eftersom en andelsrätt är lös egendom. Viktiga regler finns också i bostadsrättslagen, t.ex. kravet på att köpavtalet ska vara skriftligt eller att köpet blir ogiltigt om köparen är en privatperson och vägras medlemskap i föreningen.

Köplagen bostadsrätt

Några viktiga skillnader när det kommer till fel gällande köplagen för bostadsrätter

 • Köparen har vid köp av fastighet en något mer långtgående undersökningsplikt när det kommer till fastighetens fysiska skick för att kunna hävda fel. Köparen är ofta tvungen att krypa in i trånga utrymmen för att försäkra sig om att inget avviker från avtalet eller den generella standarden. Gränsen går normalt vid ingrepp i byggnaden; köparen behöver normalt inte riva upp saker för att skydda sig mot fel.
 • För köp av bostadsrätter aktiveras undersökningsplikten först när säljaren uppmanar köparen att undersöka. I praktiken sker detta alltid när mäklaren uppmanar potentiella köpare att se sig omkring. Köparen har normalt en skyldighet att t.ex. lyfta på mattor och titta bakom hyllor. I undersökningsplikten ingår också att undersöka föreningens ekonomi.
 • För köp av bostadsrätter har säljaren en upplysningsplikt för väsentliga uppgifter som kan antas inverka på köpet om det anges att lägenheten säljs i befintligt skick eller liknande. När det kommer till köp av fastighet är upplysningsplikten istället starkt begränsad till situationer då, om denne inte skulle informera köparen, skulle handla kvalificerat ohederligt.
 • Om fel uppstår har säljaren rätt att först erbjuda sig att avhjälpa felet inom skälig tid. Endast om säljaren inte erbjuder avhjälpande, eller att det tagit för lång tid för att åtgärda felet får köparen begära prisavdrag eller hävning. Om köparen avböjer säljarens erbjudande om avhjälpande bortfaller rätten till prisavdrag eller hävning. Tiden som säljaren har på sig att åtgärda felet är dock kort, beroende på främst problemets komplexitet. I rättsfallet NJA 1998 s. 792 fann Högsta domstolen att en bostadsrätt som vid tillträde var obeboelig p.g.a. kackerlackor och som efter en månads sanering var beboelig inte var avhjälpt inom skälig tid. Köparen hade därför rätt till prisavdrag.
Köplagen bostadsrätt

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Ta tillvara dina rättigheter om du upptäcker fel i lägenheten efter köp
 • Få snabb och tydlig rådgivning om ditt bostadsköp

Tvistlösning

 • Vi biträder dig under hela processen
 • Vi hjälper dig förhandla med motparten

Läsvärt

https://lagen.nu/1990:931

https://www.brf-nytt.se/fel-i-bostadsratt-vad-kan-koparen-krava-av-saljaren

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/koplag-1990931_sfs-1990-931

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6plagen

https://juridiktillalla.se/fraga/2018-08-22-fel-i-vara-enligt-koplagen

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om köplagen bostadsrätt och undersökningsplikten

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.