Konsultjuridik – När du bör be om rådgivning av en jurist

Många hör av sig till en jurist när de hamnat i en tvist med någon. En jurist kan även vara klokt att kontakta för rådgivning utan att ha hamnat i en tvist i förebyggande syfte. I den här artikeln kommer vi ta upp några situationer där du med fördel bör rådfråga en jurist.

Konsultjuridik - När du bör be om rådgivning av en jurist

Om du sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening är det uppdelat vilka beslut som ska fattas av organet styrelsen och vilka beslut som ska fattas av organet föreningsstämman. Om fel organ beslutar om något kan det senare förklaras ogiltigt. Styrelsen får exempelvis besluta om att en medlem ska antas till bostadsrättsföreningen men får inte besluta att en medlem ska få uteslutas. Skulle du som styrelseledamot anses ha skadat din bostadsrättsförening kan du bli skyldig att få betala skadeståndsersättning. Är du styrelseledamot kan det därför vara klokt att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att utreda om styrelsen eller föreningsstämman måste besluta i ärendet.

Om du är bostadsrättshavare

Har du en bostadsrätt kan det uppstå frågor vilka rättigheter du kan ha i din bostadsrättsförening. Exempelvis kanske du önskar en förändring i din bostadsrättsförening och vill påverka föreningen att göra det som du önskar. Då kan du med fördel ta kontakt med en jurist som ger dig kunskaperna och verktygen för att kunna få igenom ditt förslag.

Det kan också vara så att det är någonting som du stör dig på, exempelvis en granne som varje natt tror att denne är på audition i Idol och sjunger dig till vansinne, eller att din granne verkar vilja komma till städ-SM och därför dammsuger varje natt. Hur du ska göra för att få din granne att sluta upp med det störande beteendet kan en jurist hjälpa dig med.

Om du har fått ett avtalsförslag från någon som vill ingå avtal med dig

Skulle en leverantör, säljare eller liknande vilja ingå avtal med dig och du får ett avtalsförslag, kan det vara tryggt att låta en jurist granska avtalet. På så sätt kan du ta reda på vilka fördelar du kan vinna och nackdelar du kan drabbas av om du ingår avtalet. Du kan också bli medveten om vilka konsekvenser som kan drabba dig genom att du accepterar avtalsvillkoren. Sedan kan du också få hjälp att göra gällande de ändringar av avtalet som du vill göra gällande mot din framtida avtalspart. Genom att låta en jurist hjälpa dig granska avtalet, riskerar du inte att drabbas av konsekvenser som du inte själv kunnat förutse. Vidare kan en rådgivning av en jurist minska risken för att du ska hamna i en framtida tvist med din avtalspart.

Att tänka på

Situationerna då det kan vara klokt att rådfråga en jurist är många. Genom den här artikeln kanske du själv kunnat skapa dig en bild av när du bör rådfråga en jurist. Vasa Advokatbyrå har erfarenhet med bland annat avtalsrätt, försäkringsrätt, fastighetsrätt, bostadsrätt och entreprenadrätt. Vi tar gärna ett möte med dig och hjälper dig utreda dina frågor. Skulle du redan hamnat en tvist har vi även lång erfarenhet av tvistelösning. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med juridisk utredning eller tvistelösning!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Låt oss utreda svaren på dina juridiska frågeställningar.

* Undvik att ta förhastade beslut innan du tagit reda på om beslutet du tänker ta är fördelaktigt för dig eller huruvida du har rätt att ta beslutet eller ej.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån lag, avtalsvillkor, försäkringsvillkor och gällande rättsläge.

* Bevaka dina juridiska rättigheter.

* Maximera dina chanser att vinna mot din motpart i din tvist.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.