Avtalsjurist Stockholm – Jurist hjälper dig med avtal

Du kanske är nyfiken på vad man kan få hjälp med av en jurist när det kommer till avtalsrätt. I den här artikeln kommer du få veta mer om vilka frågor och ärenden om avtalsrätt som du kan vända dig till en jurist med.

, Avtalsjurist Stockholm – Jurist hjälper dig med avtal

Fullmakter

Det finns en del olika typer av fullmakter som används när du vill att någon annan ska göra något för din räkning. En fullmakt kan ges på lite olika sätt. Här följer fyra sätt som fullmakt kan ges på:

1. Första sättet att upprätta en fullmakt är att du ger någon ett dokument som den du gjort till fullmaktstagare kan visa upp för den som du vill ingå ett avtal med, till exempel dokument där du godkänner att din fullmaktsgivare får köpa en bil åt dig.

2. Andra sättet är att du hör av dig till den du vill göra avtal med och meddelar att du har gett en person fullmakt att avtala i ditt namn.

3. Tredje sättet är att du låter en som du anställt i ditt företag få göra vissa saker för dig inom ramen för sin anställning. Exempelvis om du har en butik så låter du den anställde får ingå vissa avtal med hantverkare eller så ger du den anställde en rätt att köpa in mer produkter till butikslagret. Den här typen av fullmakt brukar också kallas ställningsfullmakt.

4. Fjärde sättet är att du muntligen ger någon rätt att avtala åt dig utan att du meddelar den som du vill ingå avtal med om att du utgett en fullmakt.

Ibland kan det vara så att den som du gett fullmakt att agera för dig, går utöver vad du har gett denne tillåtelse till. Det gäller olika för olika typer av fullmakter vilka juridiska konsekvenser du kan rikta mot din fullmaktstagare. För att utreda det rättsliga ansvaret som du kan göra gällande mot din fullmaktstagare, kan du anlita en jurist som gör den utredningen och sedan hjälper dig att driva den tvisten åt dig.

Jurist granskar av avtal

Någon som vill ingå avtal med dig kan ha lämnat ett förslag på ett avtal som ni ska ingå. För någon som inte är juridiskt insatt kan det vara bra att låta en jurist kolla igenom avtalet. Då kan du få reda på vilka fördelar och nackdelar som det finns för dig att ingå avtalet så som det är formulerat. Du kan också få reda på vilka risker du tar och vilka konsekvenser som du kan drabbas av om du ingår det föreslagna avtalet. Skulle du vilja ingå avtalet trots att avtalet innebär vissa nackdelar för dig, kan du be en jurist hjälpa dig med att formulera förslag på ändringar i avtalet, så att det blir mer fördelaktigt för dig. Sedan kan du göra gällande det nya avtalet för den som lämnat dig det första avtalet. På så sätt får du ingå avtalet utan att du behöver finna dig i de nackdelar som originalavtalet innebar för dig.

Hjälp med att driva tvister

Om du och din avtalspart inte är överens om något som rör avtalet ni har ingått, kan ni hamna i en tvist. Att driva en tvist själv kan vara svårt och nästan omöjligt i vissa fall om du inte är juridiskt kunnig. En jurist kan hjälpa dig att utveckla argument för din talan, ta samtal med din avtalspart eller med dennes egna juridiska ombud och även hjälpa dig att ta fram bevisning för din sak, samt föra din talan åt dig i domstol.

Att tänka på

De ärenden som vi nämner i artikeln som en jurist kan hjälpa dig med är bara några få exempel på vad man kan få hjälp med av en jurist. Även om det som ditt ärende gäller inte listas i artikeln kan det fortfarande vara så att du kan få hjälp med det av en jurist. Vasa Advokatbyrå har under många år arbetat med både avtalsrätt och tvistelösningar. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Få en uppfattning för vad du har för rättigheter i ditt ärende.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån avtalsvillkor, lag och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att kunna göra gällande dina rättigheter.

* Slipp att behöva driva din tvist själv.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Det här samtalet kostnadsfritt