Jämkning av skadestånd

Inom skadeståndsrätten finns det oftast minst en skadevållare och minst en skadelidande. Den som är skadevållare är alltså den som har orsakat en skada, medan skadelidande är den som har drabbats av en skada. Sedan kan skadan vara en personskada, som då oftast är en skada på skadelidandes kropp, men kan även röra en psykisk skada. Eller så kan skadan vara en sakskada, som du kanske förstår på namnet är en skada på skadelidandes egendom. Det finns fler skadetyper, men personskada och sakskada kanske är de vanligaste. Om en skadelidande gör gällande att du har orsakat denne en personskada eller sakskada, är huvudregeln i svensk rätt att du ska betala fulla skadeståndsbeloppet, för att skadelidande ska anses fullständigt kompenserad. Men ibland kan skadeståndsansvaret minskas på olika grunder, vilket kallas att domstolen jämkar skadeståndsansvaret. I den här artikeln kommer vi behandla jämkning enligt den så kallade allmänna jämkningsregeln. Riskerar du att drabbas av ett skadeståndsansvar kommer du ha glädje av att läsa den här artikeln.

Vid brist av ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är vad som i folkmun ofta kallas för drulleförsäkring. Den innebär att ditt som skadevållares skadeståndsansvar betalas ut till stor del av försäkringsbolaget som du tecknat försäkringen hos. I regel så tecknas inte en ansvarsförsäkring separat, utan den är en del av en hemförsäkring. Sedan kan det vara så att man behöver betala extra för att ansvarsförsäkring ska ingå i hemförsäkringen. Så det kan vara bra att kolla med försäkringsbolaget om du har en ansvarsförsäkring inkluderad i din hemförsäkring.

Jämkning av skadestånd

För det fall att man har en ansvarsförsäkring brukar domstolen döma ut det skadeståndsbelopp som gäller enligt praxis. Men om man inte har en ansvarsförsäkring, kan skadeståndet i vissa fall jämkas. Bland annat kan det ske enligt 6 kapitlet 2 § skadeståndslagen. Det kan också vara så att du har en ansvarsförsäkring, men att just den skadan som det gäller i just ditt fall, inte täcks av ansvarsförsäkringen. Även i ett sådant fall kan det finnas möjlighet för domstolen att jämka skadeståndsansvaret.

Oskäligt betungande

I 6 kapitlet 2 § skadeståndslagen finns det en så kallad allmän jämkningsregel, som kan ge dig rätt att få sänkt skadeståndsansvar. Det kan bli aktuellt om fullt skadeståndsansvar, skulle anses som oskäligt betungande för dig att betala. Med oskäligt betungande menas alltså att det är anses för svårt för dig att kunna betala ett så högt belopp, vilket kan bero på din inkomst eller annan liknande omständighet.

Det finns andra jämningsbestämmelser utöver den allmänna jämkningsregeln, men dessa tar främst sikte på handlingen som det ska utdömas skadestånd för. Men jämkning enligt den allmänna jämkningsregeln tar mer sikte på de ekonomiska konsekvenser, som du kan drabbas av till följd av det döms ut ett icke jämkat skadeståndsansvar.

Olika intressen vägs mot varandra

Även om det kan anses oskäligt betungande för dig att drabbas av fullt skadeståndsansvar, måste det ändå vägas mot skadelidandes intressen. Det kan vara så att skadelidande kan drabbas hårt av att inte få fulla skadeståndet. Då kan domstolen anse att skadelidandes intresse väger över ditt intresse, att inte drabbas av ett oskäligt betungande skadeståndsansvar. Vilka faktorer som domstolen kommer ta hänsyn till i sin intresseavvägning, skiljer sig ofta från fall till fall. Därför är det svårt på förhand att säga hur domstolen kommer bedöma just ditt fall.

Att tänka på:

Om det är så att någon har inlett en tvist mot dig, i hopp om att få ersättning av dig genom ett skadestånd, kan du ha möjlighet att slippa skadeståndsansvaret eller i vart fall få det nedsatt genom en jämkning. Att få skadestånd jämkat eller att helt slippa det, kräver normalt sett en rättsutredning och framtagning av bevisning. Vi rekommenderar starkt att du tar hjälp av en jurist med allt som behöver göras, för att öka dina chanser att vinna framgång med din tvist. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig med din skadeståndstvist. Tveka inte att höra av dig till oss redan idag!

Läsvärt

Svensk rättspraxis: skadestånd utom kontraktsförhållanden 2016–2018 | SvJT

Nej till sänkt skadestånd i Instagram-målet – P4 Göteborg | Sveriges Radio

Utomobligatoriskt skadestånd och olika skadetyper – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Personskada: Ersättningar och att tänka på vid skadestånd – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Så lång tid kan du få vänta på ditt skadestånd – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om jämkning av skadestånd

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.