Häva avtal med hantverkare

Att anlita en hantverkare förutsätter en hel del tillit. Personen du anlitar, oavsett om det handlar om renovering av ditt kök eller en större entreprenad, kommer bära ett tungt ansvar avseende ett arbete där även små misstag kan innebära grova konsekvenser. Hantverkarens bör således kunna förutsättas ha den kunskap, expertis, erfarenhet och fackmannamässighet som arbetet kräver.

Det kan dock ibland visa sig att så inte var fallet. Arbetet som hantverkaren skulle utföra kan visa sig bristfälligt eller så kan arbetet dra ut på tiden. Det kan även vara så att hantverkaren helt enkelt inte levererat det som avtalats om. Frågan är vad du kan göra? Du kanske kan häva avtalet!

Häva avtal med hantverkareKonsument

När en konsument anlitar en hantverkare att utföra arbete skyddas denna av konsumenttjänstlagen. Som konsument räknas alla fysiska personer som inte handlar å sin näringsverksamhets vägnar. Anlitar man således en hantverkare för att utföra arbete på ett hus man tänkte hyra ut vid sidan av bostaden, riskerar man att inte räknas som konsument. Lagen aktualiseras oavsett vad man avtalat om då det rör sig om ett köp av tjänst. Lagen tillåter att man gör avsteg från regleringen, dock endast om det till förmån för konsumenten.

Konsumenttjänstlagen ger konsumenten rätt att häva avtalet dels med grunden att tjänsten är att se som felaktig och dels om det föreligger dröjsmål.

Gällande fel i tjänst så stadgas att konsumenten främst har rätt att hålla inne betalningen och begära avhjälpande. Om avhjälpandet inte kommer ifråga stadgas en rätt till prisnedsättning. Om dock syftet med tjänsten huvudsakligen förfelas, och hantverkaren bort insett detta, har konsumenten rätt att häva avtalet. Konsumentens rätt till hävning är således menad att vara sista utvägen om tjänsten är utfört bristfällig, i vilket det torde krävas en hel del för att rätt till hävning ska anses föreligga.

Vad rekvisitet ”huvudsakligen fördelas” innebär stadgas inte i lagen. Av förarbetena framgår att begreppet ska tolkas som att krävs en form av kvalificeras väsentlighet. Detta torde innebära att rätten att häva ett avtal avseende ett helt utfört arbete fordrar att resultatet i stort sett är värdelöst för konsumenten. En sådan situation kan tänkas föreligga för de fall hantverkaren levererar ett arbete som var något helt annat än det som avtalats om, eller om arbetet är så bristfälligt utfört att konsumenten inte kan använda tjänsten.

Gällande rätten att häva ett arbete som hittills inte utförts kan detta göras i dess helhet med samma grund som ovan; dvs kvalificerad väsentlighet. En konsument kan dock genom enkel väsentlighet häva återstoden av ett arbete om starka skäl talar för att arbetet inte kommer att utföras på ett korrekt sätt. Som starka skäl kan i praktiken vara att en näringsidkare hittills begått många misstag i vilket det då kan förutsättas att även fler fel kommer att uppstå. Den exakta gränsen är dock osäker.

Konsumenten har dock alltid rätt att häva avtalet om tjänstens utförs i strid med gällande rätt som t.ex. produktsäkerhetslagen.

Konsumenten har vidare en rätt att i vissa fall häva ett avtal p.g.a. dröjsmål. Även här är hävning menad att vara sista utvägen. För att en konsument ska ha rätt att häva avtalet krävs dock i detta fall att enkel väsentlighet föreligger; alltså ett något lägre ställt krav i proportion till ovanstående rekvisit för hävning p.g.a. fel. Om dock mer än en obetydande del av tjänster redan utförts så måste kvalificerad väsentlighet föreligga.

Näringsidkare

Om man upphandlar en hantverkares tjänster som näringsidkare, dvs inte som konsument, finns det ingen allmängiltig lag som reglerar tjänsten. Istället tillämpas allmänna avtalsrättsliga principer tillsammans med det faktiska avtalet för att avgöra om rätt till hävning föreligger.

Att föra en process om hävning av avtal med grund i allmänna avtalsrättsliga principer är många gånger krångligt i vilket man har stor nytta av att vara inläst i avtalet. Dock kan fortfarande ev. klausul om rätt till hävning vara svår att tillämpa i praktiken i vilket viss avtalstolkning brukar behöva förekomma.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med entreprenadrätt, konsumenttjänstlagen, bostadsrätt, fastighet, avtal och mycket mer i över två årtionden. Genom detta arbete har vi förvärvat en särskild inblick, kunskap och erfarenhet gällande både konsumentens och näringsidkarens problem, oavsett om det handlar om mindre köksrenoveringar eller större lägenhetskomplex. Vi använder oss alltid av denna av dessa kvalitéer för att värna om just vår klients intressen och att hitta den bästa lösningen för just dig! Tveka inte att höra av dig.

Författad av jur. trainee Henrik Berg.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om häva avtal med hantverkare

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.