Expropriationslagen – med fokus på tätbebyggelse

Expropriationslagen – med fokus på tätbebyggelse

Expropriation är en typ av tvångsåtgärd för att kunna ta i anspråk någons mark, i syfte att ett allmänt behovs ska kunna tillgodoses. Vad som gäller kring expropriation, regleras huvudsakligen i expropriationslagen. I den här artikeln kommer vi översiktligt gå igenom vad som regleras i expropriationslagen, men med fokus på tätbebyggelse som ändamålsgrund för expropriation.

Read More

Bostadsrättsförening och dess regler

Bostadsrättsförening och dess regler

I en bostadsrättsförening behöver du som bostadsrättshavare givetvis följa de lagar som gäller för bostadsrättshavare. Utöver lagarna finns dock även stadgar och ordningsregler som du ofta behöver följa. I den här artikeln kommer vi fokusera på stadgarna för en bostadsrättsförening. Allmänt om stadgar När en bostadsrättsförening ska bildas behöver föreningen…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt