Skadestånds och försäkringsrätt – hur de rättsområdena hör samman

Ofta när någon blir skadeståndsskyldig behöver personen inte betala allt från egen ficka. Ersättningen för den orsakade skadan brukar kunna täckas av olika försäkringar som skadevållaren har tecknat. Hur försäkring och skadestånd hör ihop och varför det är så behandlas i den här artikeln. Skadestånds olika funktioner Det finns två…

Read More

Fastighetsförsäkring: Om du är missnöjd över beslutet

Fastighetsförsäkring: Om du är missnöjd över beslutet

Fastighetsförsäkring täcker en hel del skador som kan drabba en fastighet och är vanlig försäkring att teckna om man har exempelvis en bostadsrättsförening. Ibland kan försäkringsbolaget besluta att den skada som uppkommit på fastigheten inte täcks av fastighetsförsäkringen. Om ni är av en annan uppfattning och känner er missnöjda över…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt