Skadereglering ska av försäkringsbolag behandlas skyndsamt

Skadereglering ska av försäkringsbolag behandlas skyndsamt

När du meddelat ett försäkringsbolag om ditt försäkringsfall så finns det ett krav i försäkringsavtalslagen som kräver att ditt försäkringsbolag reglerar skadan ”skyndsamt”. I 7:e kapitlet i försäkringsavtalslagen där begreppet skyndsamt omnämns, så regleras endast konsumentförsäkringar. I 8:e kapitlet anges vad som gäller kring begreppet skyndsamhet för företag. Vad som…

Read More

Trafikförsäkring – vad är det och vad händer om tvist uppstår?

Trafikförsäkring – vad är det och vad händer om tvist uppstår?

Trafikförsäkring skiljer sig typer av försäkringar som täcker skador av motordrivet fordon. Utgångspunkten i svensk rätt är att varje fordon är förpliktigat att vara försäkrat om det inte är särskilt undantaget från trafikförsäkringsplikten. Tanken bakom regleringen är att verksamheten att köra fordonet anses som särskilt farlig. Om skada uppstår bör…

Read More

Ring, vi hjälper dig