Entreprenad – ABS 18

Entreprenad – ABS 18

Traditionellt sett tänker man främst på stora fabriksbyggen, hamnar, flygplatser eller dylikt när man hör ”entreprenadjuridik”. Entreprenadjuridiken mellan näringsidkare präglas av ett antal standardkontrakt där man mer eller mindre måste förstå branschens jargong utan problem. Något som en konsument ofta inte gör. Så hur fungerar entreprenadjuridik i konsumentförhållanden och vad…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt