Fastighet

Fastighetsrätt är ett stort rättsområde inom juridiken som innefattar flertalet delområden såsom köp av fastighet, fel i fastighet, hyra och servitut. Fastighetsrättsliga frågeställningar regleras i stor utsträckning i jordabalken. Det är viktigt att tidigt anlita ett ombud med erfarenhet inom fastighetsrätt för att kunna tillvarata sina rättigheter.

Fel på din fastighet

Vid köp av fast egendom kan det uppstå tvister angående vem som ansvarar för fel som upptäckts efter köpet om fastigheten inte stämmer överens med vad som avtalats eller annars avviker från vad en köpare med fog kunnat förutsätta. Har säljaren utfäst någon garanti i köpehandlingarna kan undersökningsplikten reduceras, exempelvis förekomst av golvvärme, storlek på förråd eller avvikande kvadratmeter från verkligheten. Du som köpare har en skyldighet att reklamera fel som du upptäcker så snart som möjligt. Det finns både konkreta och dolda fel. Konkreta fel är sådant som följer av det enskilda avtalet exempelvis att det ska vara golvvärme i båda badrummen. Ett dolt fel föreligger när egendomen avviker från vad köparen normalt kan förvänta sig, exempelvis att något inte uppförts på ett fackmässigt sett.

Du som säljare ska upplysa köparen om eventuella fel i fastigheten. Huruvida köparen uppfyllt sin undersökningsplikt, dvs köparens ansvar att undersöka fastigheten före köpet, är i dessa sammanhang av stor betydelse för utgången i målet. Om du upptäcker något fel i fastigheten efter köpet, eller får du som säljare krav från köparen (reklamation) kan du behöva rådgivning av en juridiskt kunnig person. Vi kan hjälpa dig att se vilka möjligheter du har att t ex kräva prisavdrag, eller hur du ska besvara ett framställt krav. Vi har lång erfarenhet av dessa frågor och du kan känna dig trygg med att vi kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa dig med detta.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.