Vasa Advokatbyrå AB biträder företag i hyresrättsliga tvister för alla former av lokalupplåtelse, vi kan hjälpa er med tvister rörande exempelvis avtalsförhandlingar, omförhandlingar till uppsägningar samt medling i tvist i både hyresnämnd och domstol.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt