Trafikförsäkring – vad är det och vad händer om tvist uppstår?

Trafikförsäkring – vad är det och vad händer om tvist uppstår?

Trafikförsäkring skiljer sig typer av försäkringar som täcker skador av motordrivet fordon. Utgångspunkten i svensk rätt är att varje fordon är förpliktigat att vara försäkrat om det inte är särskilt undantaget från trafikförsäkringsplikten. Tanken bakom regleringen är att verksamheten att köra fordonet anses som särskilt farlig. Om skada uppstår bör…

Read More

Ersättning – Vad gäller om man utsatts för en trafikskada?

Ersättning – Vad gäller om man utsatts för en trafikskada?

Skador i trafik kan vara omfattande och kostnadskrävande för den enskilda. Under 2018 skadades 4200 personer allvarligt i trafikolyckor enligt statistik framtagen från Trafikverket. Inom trafikskadeområdet finns ett specifikt regelverk som gäller och behandlar skador som orsakats genom biltrafik. Tanken är med regelverket för ansvar för skadestånd inom trafikområdet är…

Read More

Ring, vi hjälper dig