Skadestånds och försäkringsrätt – hur de rättsområdena hör samman

Ofta när någon blir skadeståndsskyldig behöver personen inte betala allt från egen ficka. Ersättningen för den orsakade skadan brukar kunna täckas av olika försäkringar som skadevållaren har tecknat. Hur försäkring och skadestånd hör ihop och varför det är så behandlas i den här artikeln. Skadestånds olika funktioner Det finns två…

Read More

Rättegångskostnader i domstolsprocess – att tänka på?

Rättegångskostnader i domstolsprocess – att tänka på?

När det inte längre går att lösa problemet genom samtal och en stämning blir oundviklig finns det några viktiga punkter att tänka på. Vid en domstolsprocess är det lätt att rättegångskostnaderna skenar. Beroende på hur kostnadsrisken och hur mycket parterna är beredda att riskera kan rättegångskostnaderna vara avgörande om ärendet…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt