Adekvat kausalitet – vi förklarar

Adekvat kausalitet – vi förklarar

I svensk rätt är det ofta inte helt enkelt att få skadestånd. För den möjligheten krävs det i regel adekvat kausalitet mellan skadan och handlingen som orsakat skadan. I den här artikeln kommer vi förklara översiktligt vad adekvat kausalitet innebär. Begreppen kausalitet och adekvans Den som orsakat en skada brukar…

Read More

Skadestånd AB 04

Skadestånd AB 04

Om det har uppstått en skada i samband med en entreprenad kan det vara skadeståndsgrundande. En skada kan vara en personskada, sakskada eller förmögenhetsskada. Reglerna om skadestånd i AB 04 finns i kontraktets femte kapitel. Skadestånd kan bland annat utgå för skador, dröjsmål och fel som framträder under garantitiden. I…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt