Hur mycket i skadestånd?

Hur mycket i skadestånd?

Inom skadeståndsrätten kan man dela upp skador i olika skadetyper. Dessa är främst personskada, sakskada, skada genom kränkning och förmögenhetsskada. Omständigheterna som behöver beaktas för att ta reda på hur mycket skadestånd du kommer kunna få, varierar en aning mellan de olika skadetyperna. I den här artikeln kommer vi fokusera…

Read More

Jämkning av skadestånd

Jämkning av skadestånd

Inom skadeståndsrätten finns det oftast minst en skadevållare och minst en skadelidande. Den som är skadevållare är alltså den som har orsakat en skada, medan skadelidande är den som har drabbats av en skada. Sedan kan skadan vara en personskada, som då oftast är en skada på skadelidandes kropp, men…

Read More

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal