Säljare kan häva köp

Säljare kan häva köp

Köplagen är tillämplig bland annat vid avtal om köp av produkt mellan två näringsidkare, där näringsidkare ofta är företag. Om ditt företag har sålt en produkt till ett annat företag, kan ditt företag ha rätt att häva köpet. Förenklat innebär hävning att ditt företag får behålla produkten eller att köparen…

Read More

Avtalsrätt – bindande avtal

Avtalsrätt – bindande avtal

I den här artikeln kommer vi gå igenom grunderna för när ett avtal inom svensk rätt anses ha ingåtts och parterna därmed är bundna vid avtalet. Det är viktigt för dig som tänker ingå ett avtal med en annan avtalspart, att känna till när ni som huvudregel inte kan backa…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt