Dispositiva tvistemål – Vi förklarar

Dispositiva tvistemål – Vi förklarar

Inom juridiken finns det en uppdelning mellan dispositiva tvistemål och indispositiva tvistemål. Med anledning av att vår advokatbyrå till största del arbetar med dispositiva tvistemål kommer dessa tvister vara fokuset för den här artikeln. Dispositionsprincipen Till skillnad från indispositiva tvistemål, gäller oftast dispositionsprincipen vid dispositiva tvistemål. Enligt principen har domstolen…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt