Skadereglering ska av försäkringsbolag behandlas skyndsamt

Skadereglering ska av försäkringsbolag behandlas skyndsamt

När du meddelat ett försäkringsbolag om ditt försäkringsfall så finns det ett krav i försäkringsavtalslagen som kräver att ditt försäkringsbolag reglerar skadan ”skyndsamt”. I 7:e kapitlet i försäkringsavtalslagen där begreppet skyndsamt omnämns, så regleras endast konsumentförsäkringar. I 8:e kapitlet anges vad som gäller kring begreppet skyndsamhet för företag. Vad som…

Read More

Ring, vi hjälper dig