Professionell hjälp - på dina villkor

experter inom

Verksamhetsområden

Entreprenadrätt

Vasa advokatbyrå AB har stor erfarenhet av entreprenadtvister.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett stort rättsområde inom juridiken som innefattar flertalet delområden såsom köp av fastighet, fel i fastighet, hyra och servitut.

Kommersiell hyresrätt

Vi biträder företag i hyresrättsliga tvister

 

Bostadsrätt

Bostadsrätter representerar stora ekonomiska värden och är för många en viktig affär

 

Avtalsrätt

Såväl privatpersoner som juridiska personer kommer ofta i kontakt med avtalsrätten

Nyproduktion

Vi företräder både säljare och köpare vid försäljning av nyproduktion.

Försäkringsrätt

Om du är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har fattat

Rättsskydd

Genom en hemförsäkring för privatpersoner eller en företagsförsäkring för företag ingår i de flesta fallen rättsskydd

Vi rekommenderar

Första konsultation är kostnadsfri 08-678 43 00