Professionell hjälp - på dina villkor

experter inom

Verksamhetsområden

Entreprenadrätt & tvister

Vasa advokatbyrå AB har stor erfarenhet av entreprenadtvister.

 

Fastighetsrätt & tvister

Fastighetsrätt är ett stort rättsområde inom juridiken som innefattar flertalet delområden såsom köp av fastighet, fel i fastighet, hyra och servitut.

Kommersiell hyresrättstvist

Vi biträder företag i hyresrättsliga tvister

 

Bostadsrättvist

Bostadsrätter representerar stora ekonomiska värden och är för många en viktig affär

 

Avtalsrätt, skadestånd & tvister

Såväl privatpersoner som juridiska personer kommer ofta i kontakt med avtalsrätten

Nyproduktion

Vi företräder både säljare och köpare vid försäljning av nyproduktion.

Försäkringsrätt, tvist & skadestånd

Om du är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har fattat

Rättsskydd

Genom en hemförsäkring för privatpersoner eller en företagsförsäkring för företag ingår i de flesta fallen rättsskydd

Vi rekommenderar

Första konsultation är kostnadsfri 08-678 43 00

Ring, ett samtal kostar inget