De flesta har hört talas om att vi medborgare i Sverige behöver rätta oss efter de lagar vi har här i landet. Men vad är egentligen en lag? Det ska vi reda ut i den här artikeln. Även om du tror att du vet vad en lag är, kommer du förmodligen lära dig något nytt av att läsa den här artikeln.

lag

Definitionen av en lag

I lagboken kan du faktiskt finna en definition av vad som är en lag. Det gör du i en av våra grundlagar, som benämns regeringsformen. Av 8 kapitlet regeringsformen framgår att en lag utgör en författning som beslutas om av riksdagen. Utöver lagarna finns även föreskrifter, men lagarna väger normalt sätt tyngre än föreskrifter. Det innebär att som huvudregel gäller en lag före en föreskrift om lagen och föreskriften motsäger varandra. Föreskrifter kan oftast införas av såväl regeringen som av myndigheter.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Krav på allmängiltighet

Lagar ska i regel gälla lika för alla medborgare. Det innebär att det normalt sätt inte går att införa en lag som ska gälla för en särskild individ eller för några få individer. Undantag från detta är att föreskrifter som gäller några enskilda, kan införas under vissa förutsättningar.

Skillnad mellan grundlag och vanlig lag

En vanlig lag går i vanliga fall att besluta om genom ett enda beslut. Det är inte fallet beträffande grundlag. När en grundlag ska ändras eller införas brukar det krävas att beslut sker vid två riksdagsbeslut, där det dessutom sker ett val mellan besluten. Grundlagarna utgörs av bestämmelser som vi i Sverige anser vara grundläggande för vårt land. Vanliga lagar får inte stå i strid med de grundlagar vi har. De fyra grundlagar vi har i Sverige är: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Att tänka på:

Att tolka olika lagar eller att kunna avgöra om vad som framgår av ett avtal ska gälla före lagar eller tvärtom, är inte helt lätt om du inte är juridiskt kunnig. Skulle du hamna i en tvist är det tryggare att anlita en jurist, än att själv bläddra i lagboken för att finna svar på vad som gäller mellan dig och din motpart. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av att hjälpa klienter med olika tvister gällande bland annat fastighetsrätt, försäkringsrätt och entreprenadrätt. Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig med din tvist.

Läsvärt

Grundlagarna – Riksdagen

Ny grundlagsändring upprör | SVT Nyheter

Rätten för köpare att häva köp enligt köplagen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Konsumenttjänstlagen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrättslagen – 8 viktiga punkter – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt