Bygga om & göra ändringar i din bostadsrätt

Eftersom en bostadsrätt liknar mer ett ägande än en hyreslägenhet, finns det större möjligheter att få ändra om i din bostadsrätt. Vissa ändringar krävs ibland att du får tillåtelse av din bostadsrättsförening för, medan andra ändringar kan du genomföra utan tillåtelse från föreningen. I den här artikeln ska vi öka dina kunskaper som bostadsrättshavare, gällande din rätt att göra ändringar i din lägenhet.

Bygga om och göra ändringar som kräver tillåtelse

Av 7 kapitlet 7 § första stycket bostadsrättslagen framgår ändringar eller ombyggnader, som brukar kräva att du frågar din bostadsrättsförening om lov för innan du genomför. Om din ändring i lägenheten innebär att du gör ingrepp i bärande konstruktion, är den ändringen i regel en sådan ändring som kräver tillåtelse från föreningen. Annan sådan förändring av lägenheten som kräver medgivande från föreningen, är om du har för avsikt att ändra i avloppsledningar, värmeledningar, gasledningar eller vattenledningar. Slutligen framgår av bestämmelsen att om din ombyggnad eller ändring av lägenheten bedöms vara en väsentlig förändring, kan det också krävas att du söker föreningens tillåtelse. Vad som anses som väsentlig får det göras en rättsutredning om i varje enskilt fall.

bygga om och göra ändringar
Enligt 7 kapitlet 7 § andra stycket bostadsrättslagen, har lagstiftaren begränsat bostadsrättsföreningars rätt att neka en förändring när du ber om lov för den. Föreningen har normalt sett inte rätt att neka dig din ändring av lägenheten, om det inte är så att ändringen innebär påtaglig skada eller olägenhet för din bostadsrättsförening. Din förening har av lagstiftaren också fått möjligheten att i sina stadgar ange att tillåta dig att göra vissa förändringar utan att fråga om lov, trots att det i lag ställs upp sådant krav. Ska du göra en ändring som kan påverka den bärande konstruktionen i din lägenhet, brukar du även behöva göra en bygganmälan till byggnadsnämnden.

Åtgärder som inte kräver tillstånd

Genom att det i lag framgår de typer av ändringar som det krävs tillstånd för, får du också en uppfattning om vad du faktiskt inte behöver tillstånd för. Att byta ut köksskåp eller byta ut ditt nuvarande golv mot trägolv, är exempel på åtgärder som vanligtvis inte behövs tillstånd från föreningen för. Även om den här typen av enklare förändring av lägenheten skulle resultera i att värdet av lägenheten skulle minska, drabbas inte föreningen av det. Utan det är något som drabbar dig som bostadsrättshavare, den dagen då du ska sälja din bostadsrätt. Enligt 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen är det i regel endast ändringar inuti din lägenhet som du har rätt att utföra. Med det menas att du normalt sett inte har någon rätt att göra ändringar som påverkar utsidan av din lägenhet. Det kan exempelvis vara om du vill sätta upp något utanför din balkong, som innebär att du behöver göra ett ingrepp på fasadens utsida. Du kan alltid fråga föreningen, men normalt sett får du inte göra sådant ingrepp.

Att tänka på om du bygger om och göra ändringar:

Det är viktigt att ha i åtanke att du förmodligen inte vet vad som är bärande konstruktion eller inte, vad som är väsentlig förändring och inte. Ha därför för vana att alltid fråga föreningen om du har rätt att utföra ändring av din lägenhet. Det skadar inte heller att göra din förfrågan skriftligen genom brev eller mejl till din bostadsrättsförening, så att du har bevis för att du fått lov att genomföra ändringen av din lägenhet. Skulle du utfört en ändring som föreningen vill hålla dig ansvarig för, är vårt råd att du omgående kontaktar en jurist som hjälper dig. Vasa Advokatbyrå AB har hjälpt många klienter med tvister som rör bostadsjuridik. Kontakta oss så hjälper vi dig också!

Läsvärt

Det ska du tänka på när du köper bostadsrätt | SVT Nyheter

Byggnadsnämnden – PBL kunskapsbanken – Boverket

Väsentlig förändring bostadsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

3 exempel på avtalsbrott i bostadsrätt – däribland dolt fel – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Stambyte i bostadsrättsförening – Vad det innebär – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.