Skadestånd på grund av byggfel

Ibland går inte renoveringar och nybyggen som planerat. Det kan handla om att en tjänst inte är utförd på ett fackmannamässigt sätt eller att entreprenören frångått det som ni kommit överens om. Vad krävs egentligen för att få ut skadestånd på grund av fel i en hantverkartjänst? I denna artikel reder vi ut vad som gäller!

Skadestånd på grund av byggfel

Vilken lag gäller vid skadestånd och byggfel?

För dig som är konsument, det vill säga du som beställt en tjänst som privatperson och inte för en förening eller företag, gäller konsumenttjänstlagen. Lagen är tillämplig för renoveringsarbeten, reparationer, småhusentreprenad m.m. där motparten är en näringsidkare. Lagen gäller för köp av tjänst och inte för köp av sak. Vilken lag som gäller i ett fall kan ibland vara komplicerat att avgöra. Som huvudregel gäller konsumenttjänstlagen för tjänster, men om större delen av det som levereras är ett köp kan istället konsumentköplagen gälla.

Vad räknas som ett fel i tjänsten?

Fel i tjänst ska bedömas först när arbetet har slutförts. En tjänst ska enligt konsumenttjänstlagen som huvudregel anses felaktig om:

 1. Resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva från hantverkaren gällande fackmannamässigt, omsorg och tillhandahållande av behövligt material.
 2. Myndighetsbeslut och föreskrifter inte har följts som syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt.
 3. Tjänsten avviker från vad som har avtalats om.
 4. Resultatet avviker från marknadsföring.
 5. Hantverkaren inte har upplyst om sådant rörande tjänstens ändamålsenlighet och beskaffenhet som hade betydelse för tjänsten.

Det går även att reklamera förseningar, dröjsmål. Läs mer om det i vår artikel: Så får du ersättning vid försenad renovering.

Skadestånd på grund av byggfel

Så kan du gå tillväga om du anser att det är ett byggfel och vill ha skadestånd

 1. Reklamera! Det första du måste göra om du anser att det föreligger ett fel i tjänsten är att reklamera felet till hantverkaren. Reklamation för fel som har upptäckts kan ske inom 10 år från att tjänsten utfördes på fasta saker, och för andra saker är reklamationsfristen 3 år. Det innebär inte att du inte kan vänta i 10 år med att reklamera fel. När felet har upptäckts ska reklamationen ske omgående.

 2. Få en bedömning av en besiktningsman. Ibland kan det behövas bevisunderlag för att övertyga hantverkaren om att tjänsten är felaktig. Om Hantverkaren inte vill titta på felet själv kan du ta in en besiktningsman. Besiktningsmän kan du bland annat hitta på hemsidan för Svenska Byggingenjörernas Riksförbund: www.sbr.se

 3. Håll inne betalningen. Är tjänsten felaktig kan du hålla inne betalningen för den del som krävs för att få tjänsten utförd. De delar av tjänsten som redan utförts och som är korrekta kan du dock betala så att du inte håller inne mer än nödvändigt.

 4. Kräv avhjälpande. Vanligen kan hantverkaren avhjälpa felet. I sådant fall ska det ske utan någon extra kostnad för dig. Kom ihåg att rätten att avhjälpa felet också är en rättighet för hantverkaren. Hantverkaren kan alltså ha en rättighet att få avhjälpa felet själv.
 1. Prisnedsättning. Om hantverkaren inte kan eller vill avhjälpa felet kan du kräva prisnedsättning motsvarande vad det hade kostat att få felet avhjälpt av någon annan.
Skadestånd på grund av byggfel

Byggfel och skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd om hantverkaren har orsakat en ekonomisk skada för dig. Det handlar alltså om skador som är ekonomiskt mätbara. Du kan också ha rätt till skadestånd om hantverkaren orsakat en skada på något annat än den tjänst han hade i uppdrag att utföra. Ett exempel är om en hantverkare som har i uppdrag att måla en vägg av misstag krossar ett fönster. Hantverkaren har i ett sådant fall inte en rättighet att avhjälpa felet om ni inte kommer överens om det, istället är det skadestånd som blir aktuellt.

Ibland går det inte att komma överens med hantverkaren. Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom fastighetsrätt och entreprenadrätt. Om du hamnar i en tvist om med ett byggbolag och behöver juridisk rådgivning så är du välkommen att kontakta oss.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om vad som ingick i avtalet.
 • Om du behöver hjälp att skriva ett avtal.
 • Få hjälp att skriva en reklamation.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Få hjälp att medla med hantverkaren.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att utkräva skadestånd.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i tvist med byggbolaget.

Läsvärt

https://lagen.nu/begrepp/Skadest%C3%A5nd

https://www.konsumenternas.se/lana/fakta/skadestand

http://kronofogden.se/Skadestand3.html

https://www.jk.se/skadestand/skadestand/

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/skadestand-i-brottmal/
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.