Rättsskydd – en checklista för när du kan ha rätt till rättsskydd

Rättsskydd är ett skydd du ofta har genom din hemförsäkring. Ur skyddet kan du få ersättning för olika omkostnader som du får när du driver en rättslig tvist mot någon. I den här artikeln kommer vi lista några punkter som gör att du själv kan få en uppfattning om din tvist täcks av rättsskyddet.

, Rättsskydd – en checklista för när du kan ha rätt till rättsskydd

4 punkter som ofta behöver vara uppfyllda för att du ska beviljas rättsskydd

1. Allmän domstol – Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. De allmänna domstolarna är tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Det innebär att om din tvist bara kan prövas av exempelvis hyresnämnd eller förvaltningsdomstol kommer rättsskyddet normalt sätt inte täckas av rättsskyddet.

2. Hemförsäkring – Förutom att du ska ha en hemförsäkring krävs också att du haft den i minst två två. Det är inte ett krav att du haft hemförsäkring i två år hos samma försäkringsbolag utan det räcker att du haft hemförsäkring under en sammanhängande tid om två år.

3. Tvist med make, maka eller sambo – För att få rättsskydd så får din motpart inte vara någon som du är gift med eller är sambo med. Även om ni separerat så täcker i regel rättsskyddet inte kostnaderna för tvisten. Dock kan vissa försäkringsbolag täcka kostnaderna för tvister om vem som ska få vårdnad av barn, om du och den du varit sambo eller gift med har varit separerade något år.

4. Småmål – Tvister om mindre belopp ger inte rätt till rättsskydd. Om tvisten är ett så kallat småmål och understiger ett halvt prisbasbelopp har du inte rätt till rättsskydd. År 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kronor, vilket innebär att en tvist som understiger 23 650 kronor inte omfattas av rättsskyddet.

Lite kuriosa om försäkringar

* Enligt den gamla grekiska filosofen Aristoteles startades det första försäkringsbolaget år 300 f.Kr. och det bolaget var etablerat i det gamla Babylon. Försäkringen som man kunde teckna hos bolaget var en slavförsäkring.

* De första försäkringsbolagen kom till Sverige under medeltiden och kallades brandstod. Regler om brandstod angavs i Magnus Erikssons landslag från 1350-talet. Samtliga hemägare inom en ”härad”, vilket var ett mindre folk – och landområde av rättslig natur, hade en obligatorisk skyldighet att ha en brandstod. Ur försäkringen fick man ersättning för brandskada som man drabbades av inom häraden.

* Första livförsäkringsaktiebolaget var Skandia och grundades år 1855.

Att tänka på

Även fast du nu har lite bättre koll på när du har rätt till rättsskydd rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist för att få ett säkrare svar om din tvist täcks av rättsskyddet. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av tvistelösningar och av försäkringsrätt. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att bedöma om du kan få rättsskydd och vi kan också hjälpa dig med att driva din tvist. Tveka inte att kontakta oss!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Få hjälp att utreda om du kan ha rätt till rättsskydd.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån försäkringsvillkor och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att kunna vinna talan i din tvist tack vare att du fått möjlighet att kunna täcka kostnaderna för ditt ombud med hjälp av ditt rättsskydd.

* Slipp att behöva driva din tvist på egen hand.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Det här samtalet kostnadsfritt