Jurist trafikolycka – Vad du kan få ersättning för

Om du haft oturen att råka ut för en trafikolycka önskar du säkert att veta om du kan få ersättning för skadan på dig eller på ditt fordon. Vad som gäller kring ersättning på person och sak i trafik kommer redogöras för i den här artikeln. De lagar som reglerar sådana skador är trafikskadelagen och skadeståndslagen.

Jurist trafikolycka – Vad du kan få ersättning för

Juridiska definitioner av begrepp

Fordon – anordning som går på hjul, medar eller band och som är byggt för att gå på marken och inte exempelvis byggt för att gå på skenor.

Motordrivet fordon – ett fordon som går framåt med hjälp av en motor, men inte eldrivet fordon med exempelvis trampanordning då det anses vara en cykel.

I trafiken – Motordrivet fordon anses vara i trafik när fordonet rör på sig. Uppkommer skada när fordonet rör på sig anses skadan uppkommit i trafik. I vissa fall anses motordrivna fordonet även vara i trafik utan att det är i rörelse. I ett mål från 2007 ansåg Högsta domstolen att motordrivna fordonet ansågs vara i rörelse trots att det stod stilla. Omständigheterna var sådana att en person stod och skrapade bort is från rutorna på sin bil utanför sin fastighet innan denne skulle ut i trafiken. Medan personen skrapade rutorna så halkade personen och slog i huvudet. Fråga var om det var en personskada uppkommen i trafik. Högsta domstolen ansåg att skrapa is från rutorna från bilen skulle ses som en förberedelse med syfte att på ett säkert sätt kunna föra fordonet i trafik. Domstolens slutsats var därför ansågs skadan uppkommit i trafik och skadan var därmed berättigad ersättning ur trafikförsäkring.

Trafikförsäkring och jurist vid trafikolycka

Om du äger ett motordrivet fordon är det enligt 2§ trafikskadelagen obligatoriskt att det fordonet är skyddat med en trafikförsäkring. Det tvånget anges i trafikskadelagen. Trafikförsäkringen täcker både skador på fordon och på person. Avseende personskador gäller det inte bara den som har trafikförsäkringen, utan ersättning kan även betalas ut för de passagerare som satt i den försäkrade bilen vid skadetillfället. Om du som skadats i trafikolyckan på något sätt kan klandras för att skadan uppkommit kan ersättningen du kan få ut minskas. Dock krävs ganska mycket för att du ska kunna klandras. Du måste varit grovt vårdslös, varit vårdslös genom rattfylleri eller att du medvetet orsakat trafikolyckan, annars klandras du i regel inte.

Om ett fordon är avställt i vägtrafikregistret behöver man inte teckna en trafikförsäkring för det fordonet. Fordon som är statligt ägda behöver man heller inte teckna en trafikförsäkring för.

Ersättning för skada på person

Begreppet personskada definieras på samma sätt i trafikskadelagen som i skadeståndslagen. Med personskada räknas såväl fysiska som psykiska skador och sjukdomstillstånd. Om någon dör i en trafikolycka kan också efterlevande få ut ersättning för det och då främst för begravningskostnader. Skulle ekonomiska skador, även kallade förmögenhetsskador, uppkomma i samband med skadan täcks som regel även de skadorna av trafikförsäkringen. Rena förmögenhetsskador, vilket är ekonomiska skador som uppstår utan att det skett en person – eller sakskada täcks däremot inte. Ersättning för kränkning betalas inte heller genom trafikförsäkring. Exempel på ekonomisk skada som man kan få ersättning för är läkarkostnader, hemhjälpskostnader och för inkomstbortfall.

Beräkning ersättning personskada

9§ i trafikskadelagen hänvisar till 5 och 6 kapitlet i skadeståndslagen för beräkning av ersättning för personskada som uppkommer i trafik. I regel är det samma ersättning som man får om man skadas i trafiken som om när man har rätt till skadestånd. Skillnaden är att personskada enligt skadeståndslagen kräver att någon har varit vållande för att skadestånd ska utgå, men det behövs inte för att få ersättning om skada uppkommit till följd av trafik.

Ersättning för skada på ditt fordon

Vid en kollision mellan två motorfordon som faller in under trafikskadelagens bestämmelser, ska skadan i första hand ersättas genom antingen en så kallad vagnskadegaranti som fabrikant eller generalagent utfärdat eller genom vagnskadeförsäkring som försäkringsbolaget utfärdat. Oavsett om man har en vagnskadegaranti eller vagnskadeersättning är man tvungen att betala en viss självrisk.

Har den som äger fordonet blivit skadad och fordonsägaren själv inte har orsakat skadorna, samt att denne inte har varken vagnskadegaranti eller vagnskadeersättning, måste fordonsägaren för att få ut ersättning kontakta den fordonsägare som orsakat skadan eller dennes försäkringsbolag.

Att tänka på

Ibland kan försäkringsbolag bedöma att du inte har rätt att få ut ersättning fast du kanske har det. Att på egen hand övertyga försäkringsbolaget eller driva en tvist mot bolaget kan vara svårt att göra på egen hand, så vi rekommenderar att du tar kontakt med en jurist som hjälper dig. Vasa Advokatbyrå har arbetat med försäkringsrätt i många år och vi hjälper gärna dig med att göra gällande ditt krav på ersättning från ditt försäkringsbolag. Tveka inte att kontakta oss!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Se till att inte ge dig ut i trafiken utan att du tecknat en trafikförsäkring.

* Undvik att ta onödiga risker när du är ute och kör.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån försäkringsvillkor och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag för trafikolyckan.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att försäkringsbolaget håller sig till vad det anger i sina försäkringsvillkor.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om jurist trafikolycka – vad du kan få ersättning för

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.