Generalfullmakt – en obegränsad fullmakt

När du som fullmaktsgivare ger någon fullmaktstagare ett uppdrag, kan det antingen vara begränsat eller obegränsat. Om fullmakten är av mer obegränsad karaktär, kan den anses vara en generalfullmakt, eller generell fullmakt som den ibland också kallas. Det är den här obegränsade typen av fullmakt som vi kommer behandla i den här artikeln.

Generalfullmakt – en obegränsad fullmakt

Hur en generalfullmakt skiljer sig ifrån en begränsad fullmakt

Skulle du skriva en begränsad fullmakt, brukar den endast gälla för ett uppdrag. Det kan vara att du vill att fullmaktshavaren ska köpa en båt av dig. En generell fullmakt kan vara att du har ett företag som säljer bilar, och du ger en fullmaktstagare en fullmakt att löpande köpa in en viss typ av bilar.

Upphörande av fullmakt

Skulle du önska att fullmakten inte längre ska gälla, ska fullmakten som huvudregel återkallas på det sätt som du upprättade den. Enligt 20 § avtalslagen brukar du som fullmaktsgivare inte kunna bli bunden av handlingarna som fullmaktstagaren utför, efter det att du har meddelat tredje man att fullmakten inte längre ska gälla. Med tredje man kan avses den som fullmaktstagaren ska göra affären med, på uppdrag av dig. När du gjort tredje man medveten om att fullmakten inte längre ska vara giltig kommer tredje man att vara i ond tro, vilket brukar räcka för att du inte längre ska bli bunden, för det fall att fullmaktstagaren skulle försöka använda sig av fullmakten.

Ett problem kan vara att du som fullmaktsgivare inte vet vem som är tredje man. I det läget kan det bli svårt att informera tredje man om att fullmakten inte längre gäller. Ett sätt att lösa problemet är att du tar tillbaka fullmaktsdokumentet, vilket är en återkallelse av fullmakten enligt 16 § avtalslagen. Tredje man bör därför alltid se till att det är originaldokumentet som fullmaktstagaren visar upp i samband med affären.

Att tänka på:

Om du som fullmaktsgivare anser att ett avtal som din fullmaktstagare ingått med en tredje man borde vara ogiltigt, kan det uppstå en tvist. Det kan vara en god idé att då låta en jurist vara dig behjälplig med att driva din tvist. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av att driva tvister inom avtalsrätt. Vi hjälper gärna dig med att driva din tvist. Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt

Tillräknande av ond tro inom fullmaktsrätten — dags att se bortom behörigheten? | SvJT

Mål: T 6146-18 – Högsta domstolen

Advokat avtal Stockholm – Fördelar en advokatbyrå – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Vi förklarar avtalsbrott – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Force majeure – avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.