Felaktig utbildning

Avtal om utbildningstjänster är en mycket vanlig typ av avtal men som inte är särskild reglerad i lag. Ofta handlar det om företag som beställer utbildningar eller fortbildningar för anställda. Men även privatpersoner beställer utbildningar av företag som kan vara allt ifrån kurser i målning, skrivande, matlagning, skulptur, körlektioner till yrkesutbildningar inom programmering, marknadsföring och speciella typer av hantverk. I den här artikeln förklarar vi vilka regler som gäller för utbildningstjänster samt vad beställaren har rätt till om tjänsten skulle allvarligt brista i kvalité. Vi på Vasa advokatbyrå har låg erfarenhet av avtalsrätt och tvistlösning. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Felaktig utbildning

När beställaren är näringsidkare

Det finns ingen speciallag om utbildningstjänster mellan näringsidkare. Parterna är fria att utforma innehållet i avtalet hur de själva vill. Det innebär att avtalet är det som gäller mellan beställare och utförare av tjänsten.

Precis som vid avtal i allmänhet är båda parterna bundna vid vad de har lovat. Överenskommelsen uttrycks nästan alltid i ett skriftligt avtal, som också ska utgöra utgångspunkt för avtalstolkning. Men det är omöjligt för parterna att i detalj täcka alla tänkbara situationer i det skriftliga avtalet. Om en fråga uppkommer om något som avtalet inte berört eller som ordalydelsen i avtalet inte ger tillräcklig tydligt svar på måste ledning sökas på annat håll. För utbildningstjänster söks ledning ofta i lagar som reglerar liknande områden men som inte är direkt tillämpliga, vanligtvis köplagen (köp av varor och inte tjänster), konsumenttjänstlagen.

Frågan om utbildningstjänsten är felaktig eller inte handlar alltså i första hand om avtalstolkning, som först och främst utgår från avtalets ordalydelse och hela avtalets systematik. Sedan kan ledning också sökas i lagstiftning i liknande områden.

I sista hand kan utbildningsavtalet också angripas med ogiltighet alternativt jämkning. Här gäller den allmänna avtalsrättsliga lagstiftningen om ogiltighet p.g.a. att

 • Avtalsinnehållet är olagligt
 • Avtalet tillkom på fel sätt genom t.ex. tvång, vilseledande (i strid mot tro och heder) eller ocker
 • Avtalsinnehållet är oskäligt och ska därför ogiltigförklaras eller jämkas

Om det kan konstateras att tjänsten är felaktig kan beställaren göra gällande prisavdrag eller hävning som ibland kan kombineras med skadestånd. Vid utbildningstjänster har normalt varken beställaren eller utföraren rätt till avhjälpande.

När beställaren är konsument

Det finns inte heller någon särskild lag som reglerar utbildningstjänster som utförs av näringsidkare och beställaren är konsument. Konsumenttjänstlagen gäller vid arbete på egendom, alltså hantverksarbeten, entreprenader och reparationer. Utbildningstjänster faller formellt utanför.

Som utgångspunkt gäller här också att det är avtalet som gäller. Precis som vid avtal i allmänhet är båda parterna bundna vid vad de har lovat.

Det beställaren och utföraren har lovat varandra uttrycks nästan alltid i ett skriftligt avtal, som också ska utgöra utgångspunkt för avtalstolkning. Om en fråga uppkommer om något som avtalet inte berört eller som ordalydelsen i avtalet inte ger tillräcklig tydligt svar på måste ledning sökas på annat håll. För utbildningstjänster söks ledning ofta i lagar som reglerar liknande områden men som inte är direkt tillämpliga, vanligtvis konsumentköplagen, köplagen, konsumenttjänstlagen.

Tolkningen skiljer sig dock på vissa aspekter från den mellan näringsidkare eftersom konsumenten typiskt sätt är den svagare parten. Vanliga skillnader i tolkningen kan vara att

 • Oklara villkor kan tolkas till konsumentens förmån, särskilt om avtalet är standardiserat och inte varit föremål för individuell förhandling
 • Villkor kan i större utsträckning jämkas p.g.a. oskälighet

Frågan om utbildningstjänsten är felaktig eller inte handlar alltså i första hand om avtalstolkning, som först och främst utgår från avtalets ordalydelse och hela avtalets systematik. Sedan kan ledning också sökas i lagstiftning på liknande områden.

I sista hand kan utbildningsavtalet också angripas med ogiltighet alternativt jämkning. Här gäller den allmänna avtalsrättsliga lagstiftningen om ogiltighet samt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Avtalet kan ogiltigförklaras eller jämkas p.g.a. att

 • Avtalsinnehållet är olagligt
 • Avtalet tillkom på fel sätt genom t.ex. tvång, vilseledande (i strid mot tro och heder), ocker
 • Avtalsinnehållet är oskäligt och ska därför ogiltigförklaras eller jämkas

Om det kan konstateras att tjänsten är felaktig kan beställaren göra gällande prisavdrag eller hävning som ibland kan kombineras med skadestånd. Vid utbildningstjänster har normalt varken beställaren eller utföraren rätt till avhjälpande.

Artikeln författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning om felaktig utbildning

 • Vi hjälper dig att upprätta, granska och tolka avtal
 • Ta tillvara dina rättigheter genom att hålla dig välinformerad
 • Lös problemen på ett tidigt stadium genom professionell juridisk rådgivning

Tvistlösning

 • Vi biträder dig genom hela processen
 • Vi hjälper dig att förhandla med motparten
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om felaktig utbildning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.