Avtalsrättsliga principer

Förutom de regler som anges i avtalslagen finns också gällande avtalsrättsliga principer, som har tillkommit genom domstolar och rättsvetare utifrån vad de har uppmärksammat. Dessa principer finns alltså inte inskrivna i lag, men gäller i stor utsträckning ändå. Vilka principerna är och vad de innebär redogörs för i den här artikeln.

Avtalsrättsliga principer

Avtalsfrihet

Avtalsfrihet är en princip som innebär att de som vill ingå ett avtal kan göra det med i stort sett vem de vill och om vad de vill. Det finns också valmöjligheten om man vill ingå ett avtal eller inte. Från den här principen görs dock undantag i vissa fall. Ett företag får inte avtala om vad som helst med en konsument, för att en konsument anses vara i en svagare ställning än företag och förtjänar därför ett skydd mot vissa ofördelaktiga avtalsvillkor.

Tvång att avtala

En annan princip som gäller inom avtalsrätten och är ett undantag från friheten att få välja om man vill ingå avtal eller ej. Den principen kallas kontraheringsplikt och innebär att man är tvungen att ingå avtal i fall då kontraheringsplikt gäller. Syftet med kontraheringsplikten är som huvudregel att skydda medborgare i samhället från att inte få produkter och tjänster som är nödvändiga för medborgarna.

Exempelvis krävs det att man har en trafikförsäkring för att få köra sindomstolar och rättsvetare bil. Om då vissa medborgare nekades att få skaffa en trafikförsäkring, så skulle de inte kunna köra sin bil. Därför har försäkringsbolag en skyldighet att avtala om köp av trafikförsäkring med försäkringstagare. Ett annat exempel är att du som huvudregel inte kan nekas att köpa en biljett för att åka med i lokaltrafik, förutsatt att du är hel, ren och nykter.

Löftesprincipen

På latin uttrycks löftesprincipen med pacta sunt servanda vilket betyder att avtal ska hållas. Löftesprincipen betyder alltså att om någon lovar att göra något är den i regel bunden att göra det som denne lovat, annars kan personen drabbas av konsekvenser om denne inte fullföljer det. Exempel på konsekvens av att inte handla i enlighet med löftesprincipen är säljare som kan få betala skadestånd om denne inte levererar en produkt som denne lovat att göra i ett avtal.

Undantagsprincip från löftesprincipen

Vid sidan av löftesprincipen och pacta sunt servanda finns en princip som talar om när löftesprincipen inte ska gälla. På latin kallas den här principen pacta non sunt semper servanda och betyder att avtal inte alltid ska hållas. Den används i situationer där man anser att det inte är rimligt att man måste hålla sig till det man lovat i ett avtal. Exempelvis har det känts orimligt att kräva av en säljare att göra något som inte är möjligt att genomföra eller om de stora uppoffringar som säljaren måste göra för att genomföra köpet är orimliga i proportion till köparens intresse att säljaren genomför köpet. Exempel på det är vid olika naturkatastrofer, då dessa ofta kan göra det betydligt svårare för en säljare att uppfylla det som denne lovat i ett avtal.

Lojalitetsplikt

Lojalitetsplikten innebär förenklat att man ska se till intressena hos den som man ingår ett avtal med. På andra områden än avtalsrätten är den inskriven i lag, exempelvis för näringsidkare när de ingår avtal med konsumenter. Lojalitetsplikten bottnar i att man i avtalsförhållande ska handla moraliskt och rättvist. Exempel på vad som faller under lojalitetsplikten är plikten att göra en kund medveten om de risker som kan följa av att man ingår ett avtal, innan man låter kunden skriva under avtalet.

Att tänka på

Avtalsområdet regleras mer av tidigare domar från domstolar och av principer, än vad det regleras av lagar. Därför kan det vara svårt att själv läsa sig till vad som gäller inför att du vill ingå ett avtal eller om du redan gjort det och du hamnar i en tvist om avtalet. För att få klarhet i det rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har arbetat länge med avtalsrättsliga frågor och med att driva tvister. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Se till att inte glömma föra in de villkor du vill ha i ditt avtal med någon.

* Undvik att ingå avtal med någon i strid med någon av de avtalsrättsliga principerna.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån avtalsrättsliga principer och gällande rättsläge.

* Minimera risken för att begå avtalsbrott.

* Få hjälp med att upprätta avtal, tolka avtal och bestrida avtal.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om avtalsrättsliga principer

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.