Entreprenad – när kunden inte betalar sin faktura

Byggprojekt kan vara kostsamma projekt. Vanligen finns en betalningsplan och det kan vara viktigt att få in betalningsmedel i tid så att projektet ska kunna fortgå. Hur gör man om kunden inte betalar sin faktura i tid?

Entreprenad - när kunden inte betalar sin faktura
När kunden inte betalt sin faktura i tid finns det flera saker man kan göra. Det är vanligt att fakturan skickas vidare till ett inkassobolag som efter betalningspåminnelser skickar fakturan till kronofogden. Om kunden fortfarande bestrider kan frågan prövas i tingsrätt.

Betalningsföreläggande, när kunden inte betalar sin faktura

Det första steget är att skicka en påminnelse till kunden. Det är också vanligt att sälja sina fakturor till ett inkassobolag. Inkassobolagen skickar då ut påminnelser till kunderna och om det behövs skickar de kravet vidare till kronofogden. Om kunden inte betalar hos inkassobolaget och inte bestrider med giltiga skäl kan kunden få en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar kan vara problematiska och är ett påtryckningsmedel mot kund, detta eftersom det syns för banker oh andra borgenärer när de gör kreditupplysningar om betalningsanmärkning finns.

Om fakturan fortfarande inte betalas går det att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kan driva in skulder som har förfallit till betalning. En förutsättning för att indrivning ska kunna ske är dock att kunden inte bestrider indrivningen hos kronofogden. Om kunden bestrider måste du skicka ärendet vidare till tingsrätten för att kunna få en slutlig prövning/utmätning.

I vissa fall sker inte prövningen i domstol utan det sker i så kallad skiljedomstol. För att skiljedomstol ska vara aktuellt kan parterna antingen vara överens om det, eller så har det angivits i parternas avtal.

Vilka avväganden bör man göra, när kunden inte betalar sin faktura?

När kunden är konsument kan det vara bra att känna till att konsumenten har vissa rättigheter enligt konsumenttjänstlagen. Till exempel har konsumenten rätt att få en specificerad faktura. Gäller det en entreprenad får konsumenten dessutom välja att bara betala för redan utfört arbete.

Om kunden inte är konsument kan vissa rättigheter finnas på grund av det avtal som parterna har valt att använda. Därför kan det vara bra att också gå igenom avtalet för att hitta fog för sitt betalningskrav.

Ett ytterligare avvägande är rättegångskostnader. Det kan nämligen bli kostsamt att få en fråga prövad i tingsrätten. Det är vanligt att man, vid en förlust i domstol, blir skyldig att betala motparternas rättegångskostnader. Dock finns ofta rättskydd i försäkringen, som kan täcka rättegångskostnaderna.

Om det går vidare till tingsrätt

Om betalningskravet går vidare till tingsrätt kan det vara bra att få hjälp av en advokat för att bestrida klagomålet. Om du skulle vilja ha hjälp att bli företrädd i domstol kan du kontakta oss. Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av processrätt och entreprenadrätt. Vi kan

bland annat hjälpa till med att:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om du kan ha rätt att kräva betalning.
 • Få hjälp att skriva stämningsansökan.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Få en advokat om du behöver gå i domstol.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera dina chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi till att förhandla med kunden.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.