Arbetstagares skadeståndsansvar och företagshemligheter

Om en av dina anställda avslöjar hemlig information som finns inom företaget undrar du säkert som arbetsgivare hur du kan ställa den ansvarige arbetstagaren till svars. Vad som i lagens mening anses som röjande av hemlig information på ett företag, anges i den från år 2018 nya lagen om företagshemligheter. I den lagen anges såväl kriterierna för att anses ha brutit mot reglerna, som vilka möjligheter det finns att hålla arbetstagaren skadeståndsskyldig för röjandet av informationen.

Arbetstagares skadeståndsansvar vid röjande av företagshemligheter

Definition av företagshemlighet

I lagen om företagshemligheter anges i lagens 2 §, kriterierna för att ha brutit mot lagen. Enligt 2 § i lagen anges att en företagshemlighet är information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som inte är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång till information av det aktuella slaget, som företaget som äger informationen tagit till rimliga åtgärder för att hemlighålla, och vars röjande kan orsaka skada i konkurrenshänseende för innehavaren.

För att du som arbetsgivare som huvudregel ska anses uppfylla kravet på vidtagande av rimliga åtgärder, kan du exempelvis lagra era företagshemligheter på någon databas eller server. Exempel på vad som kan falla under definitionen företagshemlighet, är listor över företagets kunder eller så kan det röra sig om teknisk information. Vad som inte faller in under definitionen är bland annat de erfarenheterna som en anställd har fått genom att arbeta på företaget.

Förutsättningar för skadestånd

I 7 § lagen om företagshemligheter anges vad som krävs för att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig för röjande av företagshemlighet. Arbetstagaren ska uppsåtligen eller av oaktsamhet angripa en företagshemlighet hos dig som arbetsgivare, som din anställde fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att din anställde insåg eller borde ha insett att informationen var sådan att den inte fick avslöjas.

Om så är fallet ska arbetstagaren ersätta den skada som uppkommer genom förfarandet. 7 § är en bestämmelse som på latin kallas lex specialis (speciallag), vilket betyder att den gäller före allmänna bestämmelser. Därmed gäller den lagen före de bestämmelser som ställs upp i skadeståndslagen. Dock är bestämmelsen också dispositiv, vilket innebär att du och din arbetstagare kan välja att avtala bort den bestämmelsen antingen i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet.

Definition av att angripa företagshemlighet och vad som anses som utnyttjande av företagshemlighet

I 7 § anges att en arbetstagare ”angriper” en företagshemlighet. Definitionen av att angripa, anges i 3 § lagen om företagshemligheter. Där förklaras det att begreppet ”angripa” innebär att den anställde utan ditt som arbetsgivares samtycke bereder sig tillgång till, tillägnar sig eller på något annat sätt anskaffar företagshemligheten, utnyttjar företagshemligheten, eller röjer företagshemligheten.

I 3 § 2 stycke anges att med utnyttjande av en företagshemlighet ska även avses att någon tillverkar varor vars formgivning, egenskaper, funktion, tillverkning eller marknadsföring gynnas avsevärt av en angripen företagshemlighet. Detsamma gäller då någon bjuder ut sådana varor till försäljning, för ut dem på marknaden eller importerar, exporterar eller lagrar sådana varor för dessa ändamål.

I praktiken kan angrepp på företagshemligheter vara att en anställd exempelvis sänder företagshemlighet till den mejl som denne har privat. Även om en anställd gör precis det, räcker inte det för att den anställde i lagens mening ska anses ha gjort ett angrepp på företagshemligheterna. Handlingen att skicka företagshemligheterna på ovan nämnda sätt, behöver antingen ha gjorts avsiktligen eller genom att den anställde varit oaktsam. Sedan krävs också att den anställde antingen hade vetskap om att det som denne mejlat sig själv faktiskt rörde företagshemligheter eller att denne i vart fall borde ha förstått att det rörde företagshemligheter.

Arbetstagarens lojalitetsplikt

Under hela den tiden som en arbetstagare är anställd på ditt företag ska denne respektera sin lojalitetsplikt. Att respektera lojalitetsplikten innebär att din anställd inte får handla på ett sätt så att företaget drabbas av en skada till följd av handlingen, och med skada avses i regel sådan som drabbar företaget i konkurrenshänseende.

Arbetstagarens lojalitetsplikt

Inte heller får den anställde inte agera utifrån ett intresse som inte ligger i linje med företagets intressen. Lojalitetsplikten gäller även under uppsägningstiden och dessutom gäller den även om den anställde skulle beviljas arbetsfrihet under en återstående uppsägningstid. Skulle din arbetstagare bryta mot lojalitetsplikten kan du som arbetsgivare ha rätt till skadestånd, eftersom arbetstagaren då brutit mot dennes förpliktelser enligt anställningsavtalet.

Lojalitetsplikten slutar sedan gälla när den anställde inte längre har en anställning i ditt företaget. Det innebär inte per automatik att den anställde inte längre har en plikt att bevara företagshemligheterna. På vilket sätt de kan vara skyddade även efter avslutad anställning regleras i 2018 års lag om företagshemligheter.

Vad som gäller för en anställd som har slutat är att vid dennes röjande av företagshemlighet finns det möjlighet att ställa denne till svars, men för det krävs det synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara olika saker, men för att exemplifiera kan nämnas att kravet på synnerliga skäl är uppfyllt om den anställde redan under den tid då anställningen fortfarande är gällande, gör sig beredd på att sprida företagshemligheterna efter det att anställningen avslutats.

Nyheterna med den nya lagen om företagshemligheter

Skillnaden på den nya och den gamla lagen om företagshemligheter, är att i den nya lagen har det skett en utvidgning av vad som anses som ett angrepp på företagshemligheter, vilket innebär att fler angrepp nu inte tillåts. Genom nämnda utvidgning har också skett en utökad möjlighet att rikta ett skadeståndsansvar mot den angriper företagshemlighet.

Till exempel behöver inte den anställde på ditt företag gått så långt att denne faktiskt använder sig av företagshemligheten eller till och med röjer den, utan genom den nya lagen räcker det med att den anställde gjort själva angreppet av företagshemligheten för att det ska kunna bli fråga om ansvar.

Att tänka på

Om du har problem med att en anställd har angripit information om ditt företag kan det vara bra att du som arbetsgivare tar kontakt med en jurist för att ta reda på hur du ska gå tillväga. Vi på Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig med att driva en tvist mot din anställd. Det behöver inte röra företagshemligheter, utan kan röra något annat som gör att du behöver juridisk rådgivning inom ramen för din arbetsplats. Tveka inte att höra av dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Utredning av vilka möjligheter du har att rikta skadeståndsansvar mot en anställd eller före detta anställd.

* Få hjälp med att driva din tvist.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån lag och gällande rättsläge vad du i egenskap av arbetsgivare kan göra gällande mot din anställd.

* Se till att du får hjälp med att ta fram ett tillräckligt underlag för att öka dina chanser att vinna framgång med din tvist.

* Slipp att behöva driva tvist själv mot din anställd och dennes eventuella fackförbund.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om arbetstagares skadeståndsansvar och företagshemligheter

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.