Vad det betyder att ingå avtal om servitut

Har du en fastighet som exempelvis inte har rinnande dricksvatten, samtidigt som din grannfastighet har en brunn som skulle kunna göra att du får rinnande dricksvatten på din fastighet? Då kan du och den andra fastighetsägaren ingå ett avtal om att brunnen blir ett avtalsservitut. I den här artikeln ska vi förklara begreppet servitut, och sedan ska vi gå in på hur du och fastighetsägaren av grannfastigheten, kan avtala om att brunnen blir ett avtalsservitut.

Avtal servitut

Vad innebär begreppet servitut?

Definitionen av vad ett servitut är hittar du i 14 kapitlet 1 § jordabalken. Ett servitut är ett tillbehör till en fastighet, som får användas av de som bor på en annan fastighet, om fastighetstillbehöret leder till ändamålsenlig markanvändning. Om servitutet är en brunn, brukar den fastigheten som brunnen ligger på, kallas för den tjänande fastigheten. Medan din fastighet benämns som den härskande fastigheten. Ett krav på servitutet är att ändamålet som servitutet är ägnat att uppfylla, behöver vara av stadigvarande betydelse för din fastighet. Annat krav på servitutet är att fastighetsägaren på den tjänande fastigheten, inte är skyldig att utföra någonting annat än att underhålla brunnen som utgör servitutet. Lite kuriosa är att begreppet ”servitut” härstammar från romersk rätt, är latin och betyder ”närmast belastning”.

Inskrivningsmyndigheten prövar servitutet

För att servitutet ska anses som ett juridiskt giltigt avtalsservitut, är det vissa krav som måste uppfyllas. Inom juridiken brukar krav som anges i en bestämmelse, för att bestämmelsen ska anses giltig, kallas för rekvisit. Ett sådant rekvisit som gäller för avtalsservitut, är att det skrivs in hos inskrivningsmyndigheten. Vid inskrivningen kommer inskrivningsmyndigheten att pröva om det lagligen kan accepteras att servitutet skrivs in. För att göra den bedömningen är det normala att inskrivningsmyndigheten tar fasta på de handlingar som lämnas in i ärendet. Skulle inskrivningsmyndigheten neka att servitutet skrivs in, behöver loppet inte vara kört. Det finns ibland möjligheter att vinna framgång med att överklaga inskrivningsmyndighetens beslut. En överklagan kan du få hjälp av en jurist med.

Tvingande rekvisit gällande servitut

De rekvisit som ställs upp för ett giltigt avtalsservitut, är som huvudregel tvingande. Parterna kan som regel inte avtala bort något rekvisit, trots den frihet vi har i Sverige när det kommer till ingående av avtal. Ett avtalsservitut som inte har ingåtts på ett korrekt sätt, är det normalt sett inte heller möjligt att tillämpa upphävningsreglerna av servitut på, vilka regleras i 7 kapitlet fastighetsbildningslagen.

Krav på skriftlighet

Det regleras i 14 kapitlet 5 § jordabalken att avtal om servitut behöver upplåtas skriftligen av den som är ägare av fastigheten, på vilken servitutet finns på. I den handlingen där upplåtelsen anges behöver det regelmässigt även anges vilken som fastighet som är den härskande, respektive vilken fastighet som är den tjänande. Servitutet kommer som huvudregel ogiltigförklaras vid brist av ovan nämnda uppgifter i upplåtelsehandlingen.

Att tänka på:

Det som anges i den här artikeln är endast översiktligt för att ge dig en uppfattning av hur det fungerar med avtalsservitut. För dig som skulle hamna i en tvist om ett servitut, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist som är kunnig på det fastighetsrättsliga området. Vasa Advokatbyrå AB har under många år arbetat med fastighetsrättsliga frågor, så du får gärna kontakta oss om du behöver hjälp.

Läsvärt om servitut

10 råd inför sommarstugeköpet | SvD

Servitut | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Köpeavtal och köpebrev – köpehandlingar vid fastighetsköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Fastighetsförsäkring: Om du är missnöjd över beslutet – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad det betyder att ingå avtal om servitut

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.