Undersökningsplikt enligt gällande paragraf: Vad säger lagen om köparens ansvar vid fastighetsköp?

Funderar du på att köpa en fastighet? Då är det viktigt att känna till din undersökningsplikt vid fastighetsköp. Enligt jordabalken har köpare ansvar att undersöka fastigheten innan köpet. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad lagen säger om köparens ansvar vid fastighetsköp och hur du kan undvika potentiella problem. Häng med!

Vad är undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Undersökningsplikt är köparens ansvar att noggrant granska fastigheten innan köp. Det betyder att du som köpare måste kolla upp fastighetens skick för att upptäcka eventuella fel och brister.

Enligt jordabalken är det ditt jobb att undersöka allt från husets tak till källarens fuktighetsnivåer. Om du hittar något som inte stämmer, måste du rapportera det till säljaren.

Ju bättre du gör ditt jobb med att inspektera fastigheten, desto mer skyddad är du vid framtida problem. Säljaren ska ge dig all viktig information, men slutligen vilar ansvaret på dina axlar att upptäcka fel som inte är synliga vid en första anblick.

Majoriteten av problemen efter ett fastighetsköp uppstår på grund av att köparen har missat något under sin undersökning. Därför är det viktigt att ta detta steg på största möjliga allvar för att undvika onödiga tvister och extra kostnader i framtiden.

Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp

I jordabalken finns regler om köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp, vilket innebär att köparen har ansvaret att noggrant undersöka fastigheten innan köpet genomförs och att fel som kan åberopas tas upp.

Detta är viktigt för att undvika eventuella konsekvenser av att inte följa undersökningsplikten, såsom möjliga rättsliga åtgärder och exempel på fall där felaktigheter upptäckts efter köp.

Regler enligt jordabalken

Jordabalken styr reglerna för köp av fast egendom och slår fast att köparen har en undersökningsplikt. Det innebär att den som köper en fastighet måste undersöka dess skick noggrant innan affären slutförs.

Reglerna syftar till att skydda både köpare och säljare genom att klargöra deras ansvar och rättigheter.

En köpare som inte fullgör sin undersökningsplikt riskerar att inte kunna göra fel i fastigheten gällande mot säljaren efter köpet. Detta kan leda till att köparen står ensam med kostnader för dolda fel som uppdagas senare.

Därför är det viktigt att ta reda på allt om fastighetens skick för att undvika oväntade överraskningar och eventuella ekonomiska förluster.

Fel som kan åberopas

Nedan följer en lista över fel som köparen kan åberopa vid fastighetsköp:

 1. Dolda defekter som inte var synliga vid undersökningstillfället, såsom strukturella problem med byggnaden eller anläggningen.
 2. Felaktigheter som inte har rapporterats av säljaren, exempelvis tidigare vattenskador eller problem med elsystemet.
 3. Brister i fastighetens dokumentation, inklusive underlåtenhet att tillhandahålla nödvändiga handlingar eller intyg.

Konsekvenser av att inte följa undersökningsplikten

Om köparen inte följer undersökningsplikten kan det leda till rättsliga åtgärder från säljarens sida, såsom skadestånd eller ogiltigförklaring av köpet. Det finns fall där felaktigheter har upptäckts efter köp, vilket kan resultera i ekonomiska konsekvenser för köparen.

Möjliga rättsliga åtgärder

Vid brott mot undersökningsplikten finns det flera möjliga rättsliga åtgärder en köpare kan vidta enligt gällande lagstiftning, inklusive:

 1. Att kräva skadestånd för eventuella förluster till följd av fel som hade kunnat upptäckas vid noggrann undersökning.
 2. Att häva köpet och återfå betalningen om felet är av väsentlig betydelse och säljaren var medveten om det eller borde ha varit medveten om det.
 3. Att begära prisavdrag för eventuella brister som påverkar fastighetens värde eller användbarhet.
 4. Att stämma säljaren i domstol för att få juridisk upprättelse och bevisbördan ligger på säljaren att visa att hen inte visste om felet i fastigheten.

Exempel på fall där felaktigheter upptäckts efter köp

Nyligen upptäcktes en situation där köparen av en fastighet fann allvarliga strukturella brister i bostaden, vilket inte hade avslöjats under den initiala undersökningen före köpet.

I ett annat fall, upptäcktes fuktskador i husets grund efter att fastigheten hade bytt ägare. Efter ett köp av en bostad, fann köparen att viktiga dokumentation angående fastighetens skick hade undanhållits av säljaren, vilket ledde till rättsliga åtgärder.

Liknande situationer har uppstått där köpare vid fastighetsköp har konfronterats med dolda fel och brister som inte hade kommunicerats korrekt av säljaren.

Det har förekommit fall där säljaren varit medveten om vissa fel och avvikelser i fastigheten men underlåtit att informera köparen. I en situation fann köparen att fastigheten inte överensstämde med de presentationer och löften som gjorts av säljaren.

Vanliga Frågor

1. Vad menas med undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Undersökningsplikten innebär att köparen har ansvar för att noggrant kontrollera fastigheten före köp enligt gällande paragrafer i köplagen.

2. Vad innebär säljarens ansvar när jag köper en bostad?

Säljarens ansvar är att informera om kända fel och inte dölja brister, enligt konsumentköplagen, för att köparen ska kunna uppfylla sin undersökningsplikt.

3. Har jag som köpare rättigheter om jag upptäcker vanvård efter fastighetsköpet?

Ja, köparens rättigheter skyddas av köplagen, vilket kan innebära ersättning om säljarens vanvård inte avslöjats vid undersökningen.

4. Gäller undersökningsplikten även när jag köper lös egendom?

Ja, undersökningsplikten gäller även vid köp av lös egendom, men reglerna kan variera något från fastighetsköp.

5. Var hittar jag den aktuella paragrafen som beskriver köparens ansvar?

Den specifika paragrafen om undersökningsplikten och köparens ansvar hittar du i juridiska dokument som konsumentköplagen eller andra delar av civilrättslig lagstiftning.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om undersökningsplikt enligt gällande paragraf: vad säger lagen om köparens ansvar vid fastighetsköp?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.