Tvist om befintligt skick

Att sälja eller köpa en vara i befintligt skick är troligtvis någonting som du har stött på i det vardagliga livet. I den här artikeln kommer vi att ge dig övergripande information om befintligt skick och ge dig svar på några vanliga frågor som till exempel vad befintligt skick faktisk betyder, vad som gäller vid köp i befintligt skick och om man reklamera köp som gjorts i befintligt skick.

Vad betyder i befintligt skick?

Befintligt skick betyder att en vara säljs i det skick varan är vid köptillfället och innebär egentligen en friskrivning för säljaren. Du har säkert stött på att det vid köp av en begagnad vara står att den säljs i “befintligt skick” i annonser på olika hemsidor. Innebörden är varan säljs i det skick som varan är i vid köptillfället och du som köpare kan således inte räkna med att varan är helt felfri som du annars har rätt att göra.

Tvist om befintligt skick

Vad gäller vid köp i befintligt skick?

Vid köp i befintligt skick kan du inte räkna med att varan är felfri. Det är relativt vanligt att begreppet används vid försäljning av olika slags begagnade varor, till exempel bilar eller cyklar. I en situation där du köper en bil eller cykel i befintligt skick så kan du inte förvänta dig att den är i samma skick som den var när den var ny. Du har därför inte heller samma möjlighet att klaga på fel som du i vanliga fall skulle ha haft.

Upptäcker efter du har köpt en vara i befintligt skick att det är något som är fel blir det svårt för dig att kunna klaga. Det beror på att det ställs ett högre krav på dig som köpare att undersöka varan innan köpet eftersom varan säljs med ett förbehåll om befintligt skick.

Om du köper en vara i befintligt skick är det alltså väldigt viktigt att du gör en noggrann undersökning av varan i fråga. Det beror på att du som huvudregel inte kan göra gällande fel på varan efter köpet. Det finns dock några undantag från detta. Varor som har sålts i befintligt skick kan vara felaktiga under vissa förutsättningar:

 • Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren har lämnat till dig före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, dvs. om du hade fått reda på felaktigheten hade du troligtvis inte köpt varan.
 • Ifall säljaren inte upplyste om felet före köpet som säljaren kan antas ha känt till och som köparen har räknat med att denne borde fått veta.
 • Om vara är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunde ana, med hänsyn till pris och övriga bestämmelser.

Kan man reklamera en vara som är i befintligt skick?

Du har fortfarande rätt att reklamera varan som är såld i befintligt skick. Så länge du reklamerar inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet för att på så vis ha rätt till eventuell prissänkning, ersättning eller hävning av köpet.

Befintligt skick konsumentköplagen

När en privatperson handlar från en näringsidkare blir konsumentköplagen tillämplig. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. År 2022 genomgick lagen en stor reform där ett flertalet bestämmelser ändrades i skärpande riktning till konsumentens fördel. En av dessa bestämmelser var befintligt skick som tidigare reglerades i 17 § konsumentköplagen. Numera gäller att sådana allmänna förbehåll inte får någon verkan alls i konsumentförhållanden. Säljaren måste informera om avvikelser och på en separat handling uttryckligen godkänna specifika avsteg från lagen vad avser krav på varan (4 kap. 6 § konsumentköplagen).

Befintligt skick köplagen

Att sälja varor i befintligt skick är fortfarande möjligt enligt köplagen. Lagen blir tillämplig när en näringsidkare handlar från en näringsidkare blir istället köplagen tillämplig. Lagen är dispositiv vilket innebär att parter är fria att själva avtala om annat. I lagens 19 § regleras vad som gäller vid varor som sålts i befintligt skick. Den anger att en vara som sålts i befintligt skick eller med liknande allmänt förbehåll anses felaktig om:

 • den inte stämmer överens med de uppgifter och egenskaper eller användning som säljaren lämnat
 • säljaren har underlåtit att upplysa dig om väsentliga förhållanden rörande varans egenskap eller användning som säljaren måste antas ha känt till och du med fog kunnat räkna med att få kännedom om detta eftersom det påverkat ditt val av köp.
 • varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Det ställs alltså ett krav på säljaren om att upplysa köparen om varans skick när denne använder sig av förbehållet befintligt skick.

Att tänka på

Det viktigaste att komma ihåg när det kommer till köpa eller för den delen sälja varor i befintligt skick är regleringen skiljer sig åt beroende på om du som köpare är konsument eller om du är näringsidkare. Det som du har läst i den här artikeln har bara varit grundläggande information. Om du vill veta mer vad som gäller just i din situation rekommenderar vi dig att ta kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av köprätt och vi hjälper dig gärna med ditt ärende. Tveka inte att höra av dig.

Läsvärt

https://svjt.se/svjt/2022/386

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om befintligt skick

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.