Ultimata guiden om konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när en konsument köper en tjänst av en näringsidkare, det kan vara till exempel då du får din diskmaskin reparerad eller när du magasinerar dina möbler vid flytten. Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att en näringsidkare inte får ge dig som konsument sämre villkor än de som erbjuds i lagen. … Fortsätt läsa Ultimata guiden om konsumenttjänstlagen