Säljarens upplysningsplikt – när vara sålts i befintligt skick

Vid köp av en vara mellan två privatpersoner eller mellan två företag gäller köplagen på det köpet.

Enligt köplagen gäller en upplysningsplikt för säljare om denne sålt vara och använt sig av avtalsvillkoret ”befintligt skick”, vilket förenklat innebär att varan säljs i det skick som den är i. I den här artikeln kommer redogöras för vad som gäller kring avtalsvillkoret befintligt skick och vad säljare måste meddela köpare om vid angivande av det avtalsvillkoret i sin annons.

Säljarens upplysningsplikt – när vara sålts i befintligt skick

Detta är befintligt skick

Avtalsvillkoret befintligt skick använder säljare för att minska sitt eventuella ansvar vid fel på vara. Oftast är det ett avtalsvillkor som används då försäljningen rör en begagnad vara. Avtalsvillkorets funktion är att informera dig som köpare om att du inte kan förvänta sig att varan är i samma skick som en ny vara. Trots denna ansvarsbegränsning som säljaren får genom att ange avtalsvillkoret, har säljaren fortfarande en viss skyldighet att informera dig om vissa briser i varan.

Vad säljare behöver informera köpare om trots avtalsvillkor ” säljs i befintligt skick”

Säljare kan exempelvis inte undkomma garantier som denne lämnat dig som köpare. Om säljare anger att vara ska ha en viss funktion eller vara i ett visst skick, ska varan i regel också vara det trots att säljaren angett att varan säljs i befintligt skick.

Säljarens svek

I avtalslagen finns det en generell bestämmelse om när en avtalspart har handlat genom svek. Avtalslagens allmänna regler gäller på de flesta avtal och även vid köp av vara enligt köplagen. Köplagens bestämmelse om säljares upplysningsplikt ger dock ett starkare skydd för köpare mot säljares svek, än den generella bestämmelsen om svek i avtalslagen. Med svek innebär i det här fallet att säljare vilselett köpare avseende den sålda varan. Vilseledande brukar ske på två olika sätt, genom att säljare ger osanna uppgifter till köpare eller väljer att inte berätta om vissa uppgifter om varan. Som huvudregel krävs också att säljare som sålt vara till dig vilselett dig medvetet.

Att kunna bedöma vilken information som säljare utelämnat kan innebära svårigheter. Till att börja med måste man konstatera vad säljaren då avtalet om köpet ingicks, faktiskt kände till avseende den sålda varan. Det som undersöks är vad säljaren hade för vetskap om varans skick då köpet ingicks och vilken kännedom denna då hade om underlaget för ditt beslutsfattande. Säljare kan tro att köparen själv kommer undersöka varan och därför inte känner att det behövs att informera om vissa av varans brister. Därför måste vid bedömning om säljares svek göras en avvägning mellan säljarens upplysningsplikt, mot den undersökning som säljaren kan förvänta sig att köparen gör.

Väsentligt förhållande

I andra punkten i köplagens bestämmelse om säljares upplysningsplikt vid försäljning av vara i befintligt skick, kan säljare bli ansvarig trots att säljaren inte vilselett dig som köpare. För att säljarens upplysningsplikt enligt regeln i andra punkten ska bli aktuell måste det röra sig om ett väsentligt förhållande, gällande hur varan kan användas eller om varans egenskaper. Det som avses med att det ska vara ”väsentligt” är att säljare inte behöver lämna uppgifter om vara till dig som köpare, om de endast rör sig om fel som inte anses som så allvarliga. Varför det måste röra sig om väsentliga fel, beror på att avtalsvillkoret befintligt skick avser att informera köpare om att det finns brister i vara. Därför kan inte du som köpare ha uppfattningen att vara ska vara helt felfri och bör därför undersöka vara innan du slutligen genomför köp.

Säljare måste ha känt till fel

Säljares upplysningsplikt sträcker sig bara till sådan information som säljaren faktiskt vet om vid köpets ingående. Det finns inte något krav på att säljare enligt köplagen ska skaffa sig ny kunskap om vara för att anses uppfylla sin upplysningsplikt. Utan som rubriken lyder måste säljaren ha känt till de förhållandena om varan för att behöva upplysa dig som köpare om dessa. Den andra delen i säljares upplysningsplikt är avseende de väsentliga förhållanden som köpare rimligen (med fog) bör kunna förvänta sig att bli upplyst om. Huruvida köpare borde kunnat förvänta sig upplysningen om varans brist eller ej skiljer sig från fall till fall. Vad man tittar på vid bedömningen brukar vara köpares undersökningsmöjlighet av vara, vilka ställningar som säljare och köpare har och vad det rör sig om för vara.

Att tänka på

Det du läst i den här artikeln om säljares upplysningsplikt är endast översiktligt. Om du som köpare vill veta vad som gäller för just ditt köp när det kommer till säljares upplysningsplikt, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av köprätt och vi hjälper gärna dig med ditt ärende. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Tänk på att det ofta finns brister i en vara som säljs i befintligt skick.

* Fråga säljare skriftligen (exempelvis via mejl) vad det finns för brister i varan du vill köpa.

Tvistelösning

* Få en bedömning av lag och gällande rättsläge.

* Minimera dina chanser att få en bristfällig vara som du inte kan göra gällande fel i.

* Maximera chansen att kunna rikta ansvar mot säljare som inte uppfyller sin upplysningsplikt.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om säljarens upplysningsplikt – när vara sålts i befintligt skick

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.