Överklaga bouppteckning

Anser du att bouppteckningen inte är utförd på ett korrekt sätt eller anser du att det saknas några tillgångar eller skulder? Då är den här artikeln för dig. Vi ska gå igenom om hur man klandrar en bouppteckning, vad en tilläggsbouppteckning är och mycket mer.

Kan man klandra en bouppteckning?

När en person avlider blir det de efterlevande som tar hand om dödsboet. Dödsboet är den avlidnes tillgångar och skulder. De som är del av dödsboet kallas för dödsbodelägare och är följande personer:

 • efterlevande make eller sambo,
 • arvingar,
 • universella testamentstagare
 • om det inte finns någon som har rätt till arvet blir Allmänna Arvsfonden dödsbodelägare.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för registrering inom 1 månad från det att ni upprättat den. Denna ska alla dödsbodelägare (se ovan) har skrivit under (20 kap. 8 § ÄB). Om däremot inte bouppteckningen har följt bestämmelserna i Ärvdabalken, kallas nedan för ÄB, ska inte Skatteverket registrera den (20 kap. 9 § ÄB). Men om Skatteverket redan har registrerat bouppteckningen har du även möjlighet att klandra beslutet. Detta kan du göra om du anser att bouppteckningen har skett på ett oriktigt sätt Tidsfristen för klander är 3 veckor vilket innebär att du måste överklaga inom 3 veckor från det att du fick del av beslutet. Detta regleras i förvaltningslagen (FL). Beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol (40 § st. 1 FL).

Överklaga bouppteckning

Kan en bouppteckning ogiltigförklaras?

Om det har gått mer än 3 veckor finns det även möjlighet att genom avtalslagen jämka eller ogiltigförklara bouppteckningen. I avtalslagen regleras att avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Det finns även andra regler i avtalslagen där en rättshandling anses ogiltig om den en av avtalsparterna har blivit svikligen förledd av motparten, som därtill ska ha haft uppsåt att vilseleda. Det blir oftast en fråga om ord mot ord i en sådan situation vilket kommer innebära en utdragen och kostsam process för båda parter.

Kan man ändra en bouppteckning?

Om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckningen förrättas eller upptäcks felaktighet i bouppteckningen ska en tilläggsbouppteckning upprättas senast inom 1 månad. Tilläggsbouppteckningen liknar den ursprungliga bouppteckningen och ska alltså förrättas på samma sätt. En ny förrättning ska hållas, med ny kallelse, nytt intygande av bouppgivare och förrättningsmän (20 kap. 10 § st. 3 ÄB). I tilläggsbouppteckningen ska man anteckna de uppgifter som visar på att förrättningen har gått till på rätt sätt samt själva tillägget eller rättelsen. Utöver detta så kan man hänvisa till den ursprungliga bouppteckningens uppgifter och anteckningar.

Kan man återkalla bouppteckning?

Vem har rätt att klandra ett testamente?

Det är enbart den som är arvinge till den avlidne som kan klandra testamentet. Det är efterlevande make, arvinge som är arvsberättigade enligt den legala arvsordningen. Om det inte finns efterlevande make eller andra arvsberättigade är det den Allmänna Arvsfonden som blir tar över. Förfarandet går till som så att om en arvinge vill att testamentet ska göras ogiltigt kan denne lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ord där den avlidne var folkbokförd. Talan ska väckas inom 6 månader efter att arvingen fått del av testamentet. När kan du då klandra ett testamente? Om inte testamentet inte har upprättats i enlighet med de formkrav som återfinns i ÄB har du möjlighet att klandra om du tillhör någon av ovan nämnda grupper. Sammanfattningsvis är kriterierna:

 • testatorn ska vara över 16 år gammal,
 • testatorn ska vid tidpunkten för upprättandet av testamentet vara vid sina sinnens fulla bruk,
 • testamentet ska ha undertecknats av testatorn, samt
 • testamentet ska ha bevittnas av minst 2 personer över 15 år gamla som inte är släkt med testatorn eller berörs av testamentet i fråga.

Vad kostar det att klandra ett testamente?

Kostnaden är svår att bestämma i förväg eftersom det beror på omständigheterna i varje specifikt fall. Den största kostnaden är det juridiska ombudet. I de allra flesta fall täcks dessa kostnader av det så kallad rättsskyddet som ingår i hemförsäkringen. Det är alltid den förlorande parten som ska stå för både sina egna samt motpartens kostnader, men detta täcks inte alltid av försäkringen. Utöver dessa kostnader kommer den som inleder processen betala in en ansökningsavgift på 2 800 kronor.

Kan man testamentera bort sina arvingar?

Barn kan aldrig göras helt arvlösa. Detta beror på att de i ÄB är bröstarvingar som alltid har rätt till sin laglott som är hälften av arvslotten. Arvslotten är det som en arvinge ärver om det inte finns ett testamente. Har den avlidne barn så ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott. Laglotten är som nämnts hälften av arvslotten. Det är endast bröstarvingar som har rätt till laglotten och denna kan alltså inte testamenteras bort. Som testator kan man dock bestämma vem som ska ärva den andra hälften av egendomen samt bestämma att viss specifik egendom ska ärvas av någon som inte är bröstarvinge.

Att tänka på

Vill du klandra en bouppteckning eller ett testamente är det alltid viktigt att veta vad som gäller rent juridiskt. I den här artikeln har vi gett dig övergripande information men om du har funderingar om ditt konkreta ärende rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har flera års erfarenhet av ekonomisk juridik och arbetar alltid för att ta hand om våra klienters intresse oavsett vad. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.domstol.se/amnen/familj/dodsfall-och-arv/allmanna-arvsregler/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om överklaga bouppteckning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.