Testamente

Tidigare har Vasa Advokatbyrå skrivit en artikel om arvsfrågor där vi behandlade hur ett arv ska fördelas samt vilka som är arvsberättigade enligt ärvdabalken. De allra flesta vet ungefär vad ett testamente är, nämligen ett dokument där den bortgångne kan efter egen vilja fördela det man lämnas efter sig. I denna artikel kommer vi gå igenom hur ett testamente upprättas och vilka regler som gäller. Frågor gällande makar kommer hanteras i en annan artikel.

Testamente

Att skriva testamente

Att skriva ett testamente (att vara testator) kan göras av den som fyllt 18 år och inte var under påverkan av psykisk störning vid den tidpunkt testamentet upprättades (mer om detta nedan). Den som fyllt 16 år får även upprätta ett testamente, dock endast över den egendom som en 16-åring för att förfoga över. Sådan rätt stadgas i föräldrabalken vilket bl.a. omfattar egna intjänade pengar som t.ex. sommarjobb, det man fått i arv eller gåva m.m. I övrigt gäller inga begränsningar.

I ett testamente kan testatorn egentligen fördela sin egendom hur man vill. Man kan föreskriva att olika personer ska ärva ”lika del”, fördelning efter värde eller uttryckligen tilldela vissa personer viss egendom. Testamentet kan även kombinera alla tre fördelningssätt. Ett testamente har dock vissa begränsningar om vad den kan omfatta vilket främst rör två saker. För det första kan testatorn aldrig inskränka den rätt till laglott som följer av 7 kap. ärvdabalken. Detta innebär, att efter man avräknat eventuellt förskott på arvet från laglotten, att denne har rätt till totalt 50% av det som denna skulle ärvt om det inte fanns något testamente. Ett testamente som inskränker laglotten blir inte nödvändigtvis ogiltig i sin helhet, den kan dock jämkas. För det andra kommer det totala arvet beräknas netto, även vid testamente. Av detta följer att arvet kommer beräknas med avdrag för skulder. Skulle således en bostadsrätt vara belånad måste lånet lösas innan den kan testamenteras, om inte borgenären tillåter byta av gäldenär. Frågan om hur testamentet i sin helhet påverkas i denna situation varierar från fall till fall beroende på möjligheterna. Som riktmärke ligger alltid testatorns vilja i vilket ett testamente alltid bör jämkas i förenlighet med vad man tror att testatorn hade velat.

De formella kraven

Utöver de formella kraven gällande vem som kan vara testator måste även andra krav uppfyllas. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det (i) upprättas skriftligt, (ii) undertecknas egenhändigt, (iii) bevittnas av två samtidigt närvarande personer samt (iv) vittnena ska vara medvetna om att det är ett testamente, dock måste de inte veta innehållet.

Om det är så att testatorn p.g.a. akut sjukdom är förhindrad att upprätta ett testamente enligt de formella reglerna så kan ett s.k. nödtestamente upprättas. Ett nödtestamente kan upprättas antingen muntligen inför två samtidigt närvarande vittnen eller genom skriftligt dokument med undertecknande, fast utan vittnen. Ett nödtestamente är dock riskabelt. Detta då det inte är ovanligt att det kan klandras genom att arvsberättigad kan göra gällande att testatorn inte varit vid sina sinnes fulla bruk. Särskilt när man ligger inför döden händer det att man får en psykos eller på annat sätt inte är medveten om sina handlingar vilket kan ha föranlett ett ”felaktigt” testamente. Detta är dock en bevisfråga.

  • Många testamenten kan även tyvärr klandras med grunden att bevittningen har gått till på fel sätt, vilket kan ogiltighetsförklara hela testamentet. Denna anledning är relativt vanligt förekommande. För att skydda sig så bra som möjligt är det viktigt att;Vittnena är närvarande samtidigt. Enligt praxis ställs väldigt hårda krav på detta. En persons testamente ogiltighetsförklarades p.g.a. bristande bevittnande även om de var i samma byggnad. I målet hade en person bett sin kollega att bevittna ett testamente. Bara några minuter efter gick testatorn till grannrummet och bad en andra kollega att bevittna. Högsta domstolen menade att detta inte var tillåtet.
  • Vittnet får inte vara arvtagare. Om så är fallet kommer testamentet kunna klandras och jämkas i vilket vittnet tas bort ur testamentet.
  • Vittnet får inte vara nära släkt, i denna krets ingår bl.a. barn, förälder, syskon, svågerskap, maka eller sambo.
  • Vittnet måste vara 15 år gammal samt förstå innebörden av att bevittna ett testamente.

Tvist?

När en person går bort och lämnar ett arv efter sig med ett testamente brukar det väcka många känslor. Ibland kan det hända att ena syskonet känner sig orättvist behandlat när en sak av högt sentimentalt värde tillskrevs det andra syskonet, ena arvtagaren fick mer än de andra eller att man helt utelämnats. Kanske det även kan vara så att någon arvtagare anses sig ha bevittnat ett nödtestamente som då ska gälla framför det skriftliga.

Oavsett anledning till tvisten är denna ofta långdragen, känsloväckande och svår att ta sig igenom. Du kan således ha mycket nytta av hjälp. Vasa Advokatbyrå har arbetat med ekonomisk juridik i över ett årtionde där vi hanterat frågor om testamente, bodelning och dylikt. Vasa Advokatbyrå arbetar alltid aktivt för att tillvarata just vår klients intresse, oavsett vad. Tveka inte att höra av dig och kolla gärna vår gratis-mall gällande testamente.

Behöver du en mall som grund, klicka här

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om testamente

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.