Ultimata guiden om dödsboet

När någon går bort måste det finnas någon som hanterar den avlidnes tillgångar. Den avlidnes närmaste anhöriga bildar ett dödsbo som upphör när arvskiftet är klart. Det är alltså dödsboet som hanterar den avlidnes tillgångar, har hand om begravning, ekonomi, bouppteckningen och mycket mer. I den här artikeln ska vi gå igenom vad ett dödsbo är, vem som är ansvarig för dödsboet, vem som betalar skulder och mycket mer.

Vad är ett dödsbo?

Till en början kan det vara bra att ha klart för sig vad ett dödsbo rent faktiskt är. När en person död övergår den personens tillgångar och skulder till dödsboet. Dödsboet är alltså en egen juridisk person som upphör när man gjort klart arvskiftet. Det innebär med andra ord att man först och främst ska dela upp tillgångar mellan arvingar och testamentstagare till den avlidne. Det är dödsboet som sköter fördelningen av den dödes tillgångar.

Ultimata guiden om dödsboet

Vem är ansvarig för dödsboet?

I första hand är det dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboet. Dödsbodelägarna är följande:

  • efterlevande make eller sambo,
  • legala arvingar,
  • universella testamentstagare

Finns det inga dödsbodelägare enligt ovan så blir Allmänna Arvsfonden dödsbodelägare i stället.

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras. Bouppteckningen ska göras senast 3 månader efter dödsfallet och delägarna ska därefter skicka handlingen till Skatteverket inom 1 månad efter att den upprättats.

Om den avlidne var gift och en av makarna i paret hade enskild egendom, måste bodelning ske innan den avlidnes tillgångar kan delas mellan dödsbodelägarna. Bodelningen görs på samma vis som vid en skilsmässa och regler kring detta finns i ärvdabalken och äktenskapsbalken. Detsamma gäller om den döde var sambo. Det krävs dock att den efterlevande sambon begär bodelning och detta regleras i sambolagen.

Skulle det vara så att man inte kommer överens med övriga dödsbodelägare kan man utse en boutredningsman eller skiftesman. Då kommer det således in en tredje part som tar över förvaltningen av dödsboet och övriga frågor som rör dödsboet.

Vem betalar skulder i ett dödsbo?

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet, behöver du personligen inte betala skulderna. Man ärver alltså aldrig skulder, utan skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet måste avskrivas. Huvudregeln är alltså att man inte ärver någons skulder. Om det finns så pass lite eller inga tillgångar alls i dödsboet kan man få bistånd till begravningskostnader av kommunen.

Avskrivning skulder dödsbo

Vet du med dig att tillgångarna inte kommer att täcka skulderna kan man höra av sig till fordringsägarna, det vill säga de som dödsboet är skyldig pengar och begära uppskov om man tror att dessa skulle kunna betalas vid ett senare tillfälle. Om man inte tror att det kommer finnas tillgångar vid ett senare tillfälle kan man också begära om nedskrivning av skuld. Accepterar fordringsägarna detta, får ni föra en diskussion om hur mycket tillgångar som finns och hur mycket skulderna kan skrivas ner.

Vem avslutar ett dödsbo?

Ett dödsbo avslutas som nämnts kortfattat ovan, genom ett arvskifte. Om den döde har varit gift ska man dessförinnan har gjort en bodelning och detsamma gäller om den avlidne var sambo. Ett arvskifte är ett form av avtal där dödsbodelägarna kommer överens om hur dödsboets tillgångar ska fördelas mellan ägarna. Det finns flera formaliaregler att ta hänsyn till. Dödsboet behöver hanteras på ett viss sätt för att dödsbodelägarna ska få skifta boet. Med det sagt så kan skifter gå åter om bodelning eller arvskifte sker innan dödsboets skulder har reglerats eller medel till deras betalning ställts under särskild vård. Skulderna ska alltså regleras innan dödsbodelägarna skiftar tillgångar i boet.

Arvskiftet kan inte heller ske om den av delägarna bestrider att så ska ske och bouppteckningen inte har förrättas och alla skulder har betalats eller medel till deras betalning har ställts under särskild vård, eller en uppgörelse har träffats som innebär att delägarna inte svarar för skulderna.

En arvskifteshandling ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare för att vara juridiskt giltig. Ni kan alltså inte avtala om arvskifte muntligt. När arvskiftet väl är påskrivet och egendom skiftad upphör dödsboet att existera.

Att tänka på

Det finns en del att tänka på när det kommer till dödsbo. Ovan har vi sammanfattat vad som gäller vid dödsbo, vilka skulder som ingår, när dödsboet upphör och mycker mer. Har du konkreta frågor om din situation rekommenderar vid dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har erfarna advokater och jurister som hjälpa dig med ditt ärende.

Läsvärt

https://www.domstol.se/amnen/familj/dodsfall-och-arv/allmanna-arvsregler/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om dödsboet

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.