Juridiskt ombud för bostadsrättsförening

Eftersom juridiken inte alltid är helt lätt att greppa, kan det ofta finnas behov av att få hjälp av en jurist. I den här artikeln kommer vi gå igenom en del frågor, som er bostadsrättsförening med fördel bör söka juridisk assistans för.

Juridiskt ombud för bostadsrättsförening

Stadgarna

Lagarna och reglerna för bostadsrättsföreningar ändras lite då och då. Därför kan det finnas en risk att stadgar som en bostadsrättsförening inte ändrat på länge, kan strida mot lag. Exempelvis skedde för inte så länge sedan några lagändringar i lagen om ekonomiska föreningar som bland annat rör stadgarna i en bostadsrättsförening. Bland annat ändrades lagen år 2016 gällande tiden för kallelse till extrastämma. I 6 kapitlet 18 § lagen om ekonomiska föreningar gäller numera att kallelsen till extra föreningsstämma senast ska ske två veckor innan stämman hålls. Innan år 2016 gällde att kallelsen till extra föreningsstämma senast skulle ske en vecka innan. Därför finns det en risk att era stadgar inte är förenliga med lag. Det kan även vara andra stadgar som inte är enligt gällande lag. En god idé kan vara att ta kontakt med ett juridiskt ombud som hjälper er att se över era stadgar och eventuellt korrigerar dem. Efter en granskning av ett juridiskt ombud kan ni känna er mer trygga med era stadgar.

Kritik mot styrelsen

Skulle en eller flera medlemmar ha synpunkter på hur styrelsen har agerat kanske medlemmarna riktar ansvar mot styrelsen. Det är lätt att bli osäker om medlemmarna har fog för sin kritik och om de med framgång kan rikta juridiska konsekvenser mot styrelsen. För styrelsen kan det vara svårt att själv sätta sig in i vad som gäller juridiskt. Ett juridiskt ombud kan hjälpa styrelsen att utreda vad som gäller. Vidare kan en jurist även företräda styrelsen i en eventuell tvist med medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

Avtal med leverantör

En bostadsrättsförening ingår i regel olika avtal. Ofta flyter det på bra, men ibland kan det uppstå problem med den som er förening har ingått avtal med. Kanske är det så att er avtalspart inte har handlat i enlighet med avtalet. Det kan exempelvis vara så att leverantören är försenad med vad ni har beställt, och ni är i stort behov av varan eller tjänsten. Därför behöver ni anlita någon annan och sedan önskar ni hålla den försenade leverantören ansvarig på något sätt för förseningen. Att göra gällande ett juridiskt ansvar mot en leverantör kan vara svårt att göra för föreningen på egen hand. Det finns större förutsättningar för en jurist att kunna rikta ansvar mot er leverantör. Av den anledningen är det inte en dum idé att anlita ett juridiskt ombud, som hjälper er med tvisten mot leverantören.

Att tänka på:

De nämnda ärendena som du kan anlita ett juridiskt ombud för är endast exempel. Självfallet kan er förening även vända er till ett juridiskt ombud med andra frågor och problem. Vasa Advokatbyrå AB har under många år hjälpt bostadsrättsföreningar med juridiska frågor och tvister. Kontakta gärna oss så hjälper vi er bostadsrättsförening.

Läsvärt

Bostadsrättsförening fick inte chansen att köpa hus – får rätt i HD | SVT Nyheter

Mål: T 2948-19 – Högsta domstolen

Bostadsrättsförening jurist – tvist med styrelseledamot – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ändra stadgar bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrättsförening jurist – styrelsens ansvar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.