Förlikning – vad innebär det i praktiken?

Förberedelsen inför en domstolsprocess är i många fall långdragen och ofta löses tvisten innan ärendet går vidare till domstol. Ofta under processen är det vanligt att parterna i målet lämnar något form av förlikningsbud och har kontakt med en advokat för juridisk rådgivning. I vissa sammanhang kan en långdragen process i domstol innebära att man önskar att träffa en förlikning istället för att ta ärendet till domstolsprövning. Nedan går vi igenom hur en förlikningsprocess går till i praktiken och vad som är viktigt att tänka på i situationer när en förlikning kan tänkas bli aktuell.

Vad säger lagen om förlikning?

I enlighet med 42:17 rättegångsbalken har domstolen en skyldighet att verka för en förlikas eller en samförståndslösning i tvisten. Ibland förlikas parterna utan att talan hunnit väckas. En sådan förlikning kallas för förprocessuell förlikning. Om parterna förlikas efter att talan väckts kallas det för processförlikning. I hög grad beror en förlikning på hur villiga parterna är att nå en förlikning i det enskilda fallet. Ofta finns ett behov av juridiskt biträde för att inte missa processuella eller materiella regler som kan vara avgörande för utgången.

När och på vilket sätt kan en förlikning i målet träffas?

Enligt rättegångsbalkens bestämmelser är ett av syftena med förberedelse i målet är att se till om förutsättningar för en förlikning eller samförståndslösning finns. Förberedelsen ska ske genom skriftväxling eller annan handläggning. Vid förberedelsen ska en skriftlig ansökan inges till domstolen och därefter utfärdar domstolen stämning förutsatt att stämningsansökan uppfyller de specifika formkraven som uppställs i lag. I första hand sker förlikningsverksamheten vid slutet av den muntliga förberedelsen.

Förlikning – vad innebär det i praktiken?

Bestämmelserna i rättegångsbalken ger inte stor vägledning om hur förlikningen i praktiken ska ske. Av förarbetena till lagen framgår att rätten ska verka för en förlikning i vissa fall. Parternas vilja kan ändras under processens gång när man vet mer kring omständigheterna och får mer kännedom kring målets utgång. Viljan att förlikas kan även påverkas av hur komplex själva frågan är, men enligt motiven till lagstiftningen antas parterna ha bättre kännedom om utgången i målet i slutet av den muntliga förberedelsen. Andra faktorer som kan tänkas påverka om en förlikning träffas eller inte är normalt tidsaspekten, hur stora rättegångskostnaderna är, andra kostnader av processen samt obehaget av en fortsatt rättegång i domstol. Om det är svårare att förutse en utgång i målet kan det vara smidigare att på förhand nå en överenskommelse för att på bästa sätt tillgodose sina egna intressen. Efter att en förlikning uppnåtts leder det i regel till att talan återkallas eller att målet inte fortsatt handläggs av domstolen. Om parterna önskar kan domstolen stadfästa parternas önskemål i en dom.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med processrätt i snart två årtionden. Genom åren har vi förvärvat en djup kunskap i många olika rättsområden med en förståelse för varje situations unika komplexitet. Vi använder alltid denna kunskap för att värna om just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

Författad av juristtrainee Charlotte Törnstrand

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om förlikning – vad innebär det i praktiken?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.