Hävning av avtal

Att ett avtal hävs innebär att de som kommit överens om avtalet inte längre behöver uppfylla de avtalade förpliktelserna angivna i avtalsvillkoren. Häva ett avtal kan man inte göra hursomhelst eller närsomhelst. I den här artikeln kommer vi redogöra för vad som krävs för att avtalspart ska ha rätt att få häva ingånget avtal.

, Hävning av avtal

Om en avtalspart redan uppfyllt sin del av avtalet

När avtalspart presterat enligt vad som anges i avtalet och det uppstår en situation som ger denne rätt att häva avtalet, ska prestationen i den utsträckning det är möjligt återgå och den juridiska termen för det är restitution. Exempel på restitution är då du köpt en tavla som konstnären använt färger av dålig kvalité för att måla, så färgen börjar lossna en kort tid efter att du köpt tavlan. Eftersom det är att anses som ett sådant väsentligt avtalsbrott som ger dig som köpare rätt att häva avtalet, ska din betalning av tavlan i regel betalas tillbaka till dig av konstnären.

I vissa fall är det så att en presterad förpliktelse enligt avtalet inte är möjlig att lämnas tillbaka. Exempelvis ett arbete i form av en tjänst som är utfört på någons egendom, såsom målning av hus eller putsning av fönster. Har endast hälften av fönstren i ett hus putsats och fönsterputsaren får rätt att häva avtalet, blir innebörden av hävningen att fönsterputsaren inte behöver putsa resterande fönster i huset. Konsumenttjänstlagen blir tillämplig om beställaren av fönsterputstjänsten är en privatperson och som inte beställt tjänsten i egenskap av företagare. Enligt konsumenttjänstlagen kan beställaren bli skyldig att betala ersättning för den delen av arbetet som redan är utfört när den som utför tjänsten får juridisk rätt att häva avtalet.

Kravet på att det ska röra sig om väsentligt avtalsbrott

Bara för att man ångrar att man ingått ett avtal så ger det i sig inte en rätt att komma ifrån avtalet. En dålig affär är inte rimligt att det ger en rätt att häva ett avtal. Kravet för att få häva ett avtal är att din avtalspart gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. De omständigheter som man tar hänsyn till när man ska bedöma om avtalsbrottet är väsentligt är de åtta nedan listade punkterna. De sex första punkterna tar fasta på dig som drabbad och de sista två tar hänsyn till din avtalspart som drabbat dig av avtalsbrottet. Dessa punkter är att

1. avtalsbrottet som din avtalspart har begått leder till att du inte får det du hade väntat dig av avtalet,

2. väsentligheten av avtalsbrottet ska för din avtalspart vara synbart antingen då avtalet ingås eller då avtalsbrottet begås,

3. om ni har angett i avtalet att det avtalsbrott som din avtalspart begått ska ses som allvarligt,

4. avtalsparten har begått avtalsbrottet antingen avsiktligt eller genom att vara vårdslös,

5. avtalsparten har begått ett avtalsbrott som fått dig att tappa förtroendet för denne,

6. avtalsbrottet ger dig skäl att anta att avtalsparten kommer begå fler avtalsbrott i framtiden,

7. du som drabbad av avtalsbrottet skulle kunna bli tillräckligt kompenserad genom annan påföljd istället, och

8. så hårt som din avtalspart skulle drabbas av en hävning inte skulle vara rimligt.

Att tänka på

I den här artikeln behandlas hävning endast på ytan. Hävning går förmodligen att skriva hundratals sidor om. Om du behöver hjälp att häva ett avtal rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av avtalsrätt och tvistelösning. Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Utredning om dina chanser att kunna häva ett avtal.

* Hjälp med att utveckla din talan mot din avtalspart.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån avtalsvillkor, lag och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att kunna genomdriva hävning.

* Slipp att försöka driva din tvist själv.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att du inte behöver finna dig i din avtalsparts avtalsbrott utan att denne drabbas av några konsekvenser.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Det här samtalet kostnadsfritt