Avtalsrätt förklarat på ett lätt sätt

Avtalsrätt går att förklara utförligt på flera tusen sidor. I den här artikeln behandlas avtalsrätten istället väldigt förenklat för att ge dig en grundläggande kunskap om det som vi tycker är viktigt att känna till innan du ingår ett avtal.

Avtalsrätt förklarat på ett lätt sätt

Avtal

Avtal tar sikte på två olika saker. Och ena sidan är avtal den överenskommelse som du träffar med någon. Och andra sidan är avtal det dokument där er överenskommelse är angiven och som du och din avtalspart sedan undertecknar. I juridiska språket kan det anges att man ”ingår” avtal, att man ”träffar” avtal eller att man ”sluter” avtal. Med alla dessa formuleringar menas egentligen att man kommer överens med någon om något. Giltigt avtal kan vara angivet på allt från ett papper till att vara skrivet på en stol. Avtalet kan vara på en sida eller på några 100 sidor. Huvudregeln är att avtal ska hållas efter det att avtalet är överenskommet, vilket på latin kallas pacta sunt servanda.

Hur avtal ingås

Avtal ingås enligt avtalslagen vanligtvis genom att den ena avtalsparten lämnar den andra avtalsparten ett ”anbud”, alltså ett förslag på vad de ska avtala om. Om andra avtalsparten tar del av första avtalspartens anbud, är den första avtalsparten bunden av sitt anbud enligt löftesprincipen. Skulle anbudet återkallas innan det kommer fram är det inte längre bindande för avsändaren. Vid mottagande av anbud kan den andra avtalsparten lämna en ”accept”, vilket innebär ett accepterande av att ingå avtalet såsom det är föreslaget. Annars kan andra avtalsparten godkänna avtalet men med krav att avtalet ändras i viss mån, vilket kallas för en oren accept. En oren accept anses som ett nytt anbud, som första avtalspart kan acceptera eller lämna egen oren accept på. När en avtalspart lämnat en accept på ett anbud utan förslag på förändringar, har en ren accept lämnats och avtalet har därmed ingåtts.

Olika sätt att ingå avtal

Muntligt – De flesta avtal är giltiga om de ingås genom en muntlig ordväxling. Muntliga avtal är utom i vissa undantagsfall lika giltiga som skriftliga avtal. Problemet med muntliga avtal är att de är svåra att bevisa i efterhand. Nekar din avtalspart helt eller delvis till muntliga avtalet så står det ord mot ord. Väljer ni att ingå muntligt avtal så se till att avtalet går att bevisa på något sätt om din avtalspart senare skulle förneka avtalet.

Skriftligt – I vissa fall finns det ett så kallat formkrav på att avtalet måste vara skriftligt. Exempel på en situation då avtal måste vara skriftligt för att vara giltigt är vid köp av fastighet. I de flesta fall är det att föredra att ingå ett skriftligt avtal istället för ett muntlig avtal. Som nämnt under rubriken ”muntligt”, är det betydligt lättare att kunna bevisa avtals existens och innehåll om det är skriftligt. Ha därför alltid för vana att ingå avtal skriftligen.

Konkludent handlande – Det här sättet att ingå avtal regleras inte i lag utan har utvecklats av Högsta domstolens praxis och av författare i doktrin. Konkludent handlande innebär att avtalspart inte ingått ett avtal muntligen eller skriftligen men har agerat på ett sådant sätt att denne kan antas ha accepterat avtalet. Man kan säga att det är ett underförstått avtal. Exeavtalsrättenmpel på konkludent handlande är då du går på bussen och därmed genom att göra det avtalar om att du ska köpa en bussbiljett.

Passivitet – Avtal kan i vissa fall ingås genom att en avtalspart underlåter att uttrycka en ovilja att ingå avtal. Huvudregeln inom avtalsrätten är att man inte blir bunden bara för att man inte svarar på ett anbud, vilket faller under den juridiska termen ”förbud mot negativ avtalsbindning”.

Exempel på när man undantagsvis kan bli bunden genom passivitet är vid sen accept som avsändaren tror lämnats i tid. I avtalslagen finns en bestämmelse som säger att försenad accept ska anses som ett nytt anbud. Men om den som skickat den tror att den kommit fram till mottagaren i tid och mottagaren borde förstått att avsändaren trott att den kommit i tid, måste mottagaren informera avsändaren att accepten kommit fram försent.

Om mottagaren inte informerar sändaren om att accepten kommit fram försent kan mottagaren bli bunden genom passivitet. Det finns fler undantag då passivitet kan binda avtalspart, men som nämnt är tumregeln att passivitet inte är bindande.

Att tänka på med avtalsrätt

Avtalsrätten är ett stort rättsområde och det är svårt att själv sätta sig in i. Vill du ha hjälp att granska ett avtal eller vill du ha hjälp att driva en tvist om ett avtal rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vår advokatbyrå har mångårig erfarenhet av avtalsrätt och tvistelösningar och hjälper gärna dig med ditt avtal eller din tvist om avtal. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning om avtalsrätt

* Utred fördelar och nackdelar med ett avtalsförslag som du fått av en avtalspart.

* Få en uppfattning om vilka konsekvenser det föreslagna avtalet kan orsaka dig.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån gällande rättsläge.

* Se till att kunna genomdriva dina uppfattningar om vad som gäller enligt det ingångna avtalet.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att din avtalspart uppfyller de avtalsvillkor som ni avtalat om.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om avtalsrätt förklarat på ett lätt sätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.