Vattenskada i bostadsrätt – ansvarsfördelningen

När det kommer till bostadsrätter finns det oftast en uppdelning mellan vilka skador som bostadsrättsförening behöver ansvara för och vilka skador som en bostadsrättshavare och sin sida ansvarar för. I den här artikeln ska vi hjälpa till att bilda dig en uppfattning om den uppdelningen för vattenskador och för andra typer av skador, som kan uppkomma i en bostadsrätt.

Vattenskada i bostadsrätt

Bostadsrättshavarens ansvar för inre underhållet

Som huvudregel brukar ansvarsområdet för bostadsrättshavaren vara det inre underhållet i lägenheten och det ansvaret regleras i 7 kapitlet 12 § bostadsrättslagen. En bostadsrätt äger man egentligen inte som bostadsrättshavare, utan det är bostadsrättsföreningen som fortsätter att äga lägenheten. Även om bostadsättshavaren bara har köpt en rätt att använda lägenheten, anses det ändå väldigt nära en äganderätt. På grund av att det liknar ett ägandeförhållande, bär också bostadsrättshavaren ett ansvar för att lägenheten underhålls.

Föreningens ansvar för vattenskadan

Det framgår av 7 kapitlet 12 § andra stycket bostadsrättslagen att det ansvaret för det inre underhållet i viss mån kan vara föreningen som behöver ansvara för. Den delen av de inre underhållet som föreningen normalt sätt står för, berör ledningarna till lägenheten. Bland dessa ledningar finner vi bland annat avloppsledningar, vattenledningar, elektricitetsledningar och värmeledningar. Ett kriterium för att ansvaret för dessa i stället ska läggas över på bostadsrättsföreningen, är att ledningarna tjänar andra lägenheter än bostadsrättshavarens. Ytterligare kriterium för att föreningen ska ansvara för ledningarna är att det faktiskt är föreningen som satt in ledningarna i lägenheten.

Föreningens ansvar för det yttre underhållet

Av 7 kapitlet 4 § bostadsrättslagen framgår att ansvaret för det yttre underhållet ska bäras av bostadsrättsföreningen. Det yttre underhållet innefattar bland annat trappuppgången, de för medlemmarna gemensamma utrymmen och gårdsutrymmen. Det brukar vara möjligt för bostadsrättshavaren att utföra reparationerna av lägenheten, och därefter låta föreningen stå för omkostnaderna.

Ansvar specifikt för vattenskador

Från det som framgår ovan i artikeln kan det ibland ställas upp undantag just när det kommer till vattenskador. Exempelvis kan en vattenskada som visserligen uppstår i lägenheten, ändå vara föreningen som får stå för, om vattenskadan kan härledas från trycksatt tappvattenledning. Det är visserligen nämnt ovan i artikeln att föreningen brukar stå för ledningarna, men det är också så att följdskador som kan uppstå inne i lägenheten till följd av skada på ledningarna, kan vara föreningen som får bära ansvar för. Dock kan föreningen ibland slippa det ansvaret om det skulle framkomma att bostadsrättshavaren på något sätt har agerat vårdslöst.

Att tänka på

Den fördelning av ansvaret som framgår i artikeln är vad som gäller som huvudregel. Bland annat kan det ibland vara möjligt att ange en annan ansvarsfördelning i bostadsrättsföreningens stadgar. Utöver det kan det även finnas andra undantag från vad som anges i den här artikeln. För att vara på säkra sidan är det en god idé att kontakta en jurist, som hjälper dig om du hamnat i en tvist som rör skada i en bostadsrätt. Vasa Advokatbyrå AB hjälper såväl bostadsrättshavare som bostadsrättsföreningar i tvister. Du är välkommen att kontakta oss om du vill anlita oss för juridisk assistans med din tvist.

Läsvärt

Svensk rättspraxis | SvJT

Mål: T 2062-06 – Högsta domstolen

Risk för vattenskada i bostadsrätt – Undersökningsplikt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Stambyte i bostadsrättsförening – Vad det innebär – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Väsentlig förändring bostadsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.