Säljarens och köparens upplysningsplikt och undersökningsplikt vid fastighetsköp

Att köpa eller sälja en fastighet är ett stort beslut med många viktiga detaljer att hålla koll på. En av dessa detaljer är både säljarens och köparens ansvar att informera och undersöka fastighetens skick.

I den här bloggen guidar vi dig genom upplysnings- och undersökningsplikten, så att du kan undvika problem i din fastighetsaffär. Läs vidare för att få klart för dig hur du skyddar dig själv, oavsett om du är säljare eller köpare!

Säljarens och köparens upplysningsplikt

Säljaren har en upplysningsplikt att informera köparen om kända fel eller brister på fastigheten. Det innebär att säljaren måste berätta allt som kan påverka köparens beslut att köpa fastigheten.

Vad innebär upplysningsplikt?

Upplysningsplikten är en lagstadgad skyldighet för säljaren att informera köparen om viktiga fakta som rör den fastighet som är till salu. Det kan handla om allt från dolda fel till servitut eller planerade byggnadsprojekt i närheten av fastigheten.

Jordabalken styr vad säljaren måste avslöja och detta är centrala delar i ett fastighetsköp. Informationen måste vara korrekt och relevant så att köparen kan göra ett välgrundat beslut.

Om säljaren undanhåller information som påverkar fastighetens värde, kan det leda till reklamationsrätt för köparen.

En säljare har också ansvar att berätta om fel som de själva har orsakat eller känner till. Detta gäller även fel som kan antas vara kända men inte är synliga vid en vanlig inspektion av fastigheten.

Å andra sidan har köparen en skyldighet att undersöka fastigheten grundligt för att upptäcka eventuella problem. Denna dynamik mellan säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt skapar en balans där båda parterna bidrar till en transparent och rättvis fastighetsaffär.

Vad måste säljaren berätta?

När det gäller upplysningsplikt vid fastighetsköp finns det vissa saker som säljaren måste berätta för köparen. Dessa inkluderar:

 1. Fastighetens skick och eventuella fel eller brister.
 2. Information om eventuella tidigare renoveringar eller reparationer.
 3. Eventuella kända problem med grannar eller närliggande fastigheter.
 4. Information om planerade större arbeten eller förändringar i området som kan påverka fastigheten.

Undantag från upplysningsplikten

Vid fastighetsköp finns undantag från säljarens upplysningsplikt om köparen själv har kunskap eller borde ha kunskap om den aktuella omständigheten. Det innebär att om köparen har tillräcklig information om en viss egenskap hos fastigheten eller bostadsrätten behöver säljaren inte aktivt informera om det.

Undantag kan också gälla för omständigheter som köparen enligt sedvanliga principer inte behöver räkna med att säljaren informerar om. Det kan vara situationer där egenskaperna är så uppenbara att särskild information inte anses nödvändig.

Köparens undersökningsplikt

Köparens undersökningsplikt innebär att denne har ansvaret att undersöka fastigheten noggrant innan köpet. Det innebär att köparen måste se till att fastigheten uppfyller de krav och förväntningar som denne har innan köpet genomförs.

Vad innebär undersökningsplikt?

Vid fastighetsköp är köparen skyldig att noga undersöka fastigheten för att upptäcka eventuella fel eller brister. Det innebär att köparen måste ta reda på all relevant information om fastigheten, inklusive eventuella fel eller problem som kan påverka köpet.

Misslyckas köparen med att genomföra en tillräcklig undersökning kan det leda till ansvar för eventuella fel som senare upptäcks.

Enligt lagen har köparen ett ansvar att aktivt söka information och inte bara litat på säljarens uppgifter. Det är därför viktigt för köparen att vara noggrann och utföra en grundlig undersökning av fastigheten innan köp.

Vad måste köparen undersöka?

Vid fastighetsköp är köparen skyldig att undersöka följande:

 1. Fastighetens skick och eventuella fel
 2. Planbestämmelser och bygglov för fastigheten
 3. Eventuella servitut eller nyttjanderätter på fastigheten
 4. Skicket på eventuella tillbehör som garage, pool eller andra strukturer på fastigheten
 5. Statusen för eventuella miljöfarliga ämnen såsom radon eller asbest inom fastigheten

Ansvar vid bristande undersökning

Vid bristande undersökning kan köparen ha ansvar om det leder till problem senare. Köparen måste noga undersöka fastigheten och kan inte enbart lita på säljarens upplysningar.

Om köparen inte uppfyller sin undersökningsplikt och senare upptäcker fel eller brister, kan det leda till att köparen har svårt att reklamera eller kräva ersättning från säljaren.

Det är därför viktigt för köpare att vara noggranna med undersökningen för att undvika onödiga problem i framtiden.

Vägledning för säljare och köpare

För säljaren är det viktigt att vara öppen och ärlig om fastighetens skick och eventuella fel, medan köparen bör genomföra noggranna undersökningar innan köp. Läs mer om hur du kan navigera i upplysningsplikten och undersökningsplikten för att göra ett tryggt fastighetsköp.

Tips för säljaren

 1. Förse köparen med korrekt och fullständig information om fastigheten.
 2. Var tydlig i beskrivningen av fastighetens skick och eventuella brister.
 3. Undvik att dölja eller förvränga information om fastigheten för att undvika eventuella tvister i framtiden.
 4. Ge köparen möjlighet att ställa frågor och få klarhet kring detaljer om fastigheten.
 5. Se till att alla nödvändiga dokumentation är tillgänglig för köparen för granskning.
 6. Samarbeta med en kvalificerad fastighetsmäklare eller jurist för expertvägledning vid behov.
 7. Förbered ett noggrant försäljningsavtal som klart anger villkoren, inklusive eventuella undantag från upplysningsplikten.

Tips för köparen

När du köper en fastighet är det viktigt att vara noggrann och informerad. Här är några viktiga tips för dig som köpare:

 1. Granska alla dokument noggrant, inklusive lagfartsbevis, servitut och eventuella avtal om nyttjanderätt.
 2. Ta reda på om det finns några planerade infrastrukturprojekt i området som kan påverka fastigheten.
 3. Utför en grundlig besiktning av fastigheten med hjälp av en kunnig besiktningsman.
 4. Kontrollera eventuella fuktskador eller andra fel som kan vara dolda och som kan bli kostsamma att åtgärda senare.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp?

Säljaren måste ge köparen all viktig information om fastigheten som säljaren känner till och som kan påverka köpets beslut.

2. Vad är köparens undersökningsplikt när man köper en fastighet?

Köparen måste själv undersöka fastigheten noggrant för att upptäcka fel som inte nämnts av säljaren.

3. Kan reglerna om upplysnings- och undersökningsplikten jämföras med köp av bil?

Ja, när du köper en bil har säljaren också en skyldighet att informera om kända fel och köparen bör undersöka bilen innan köp.

4. Var kan jag hitta mer information om juridik kring fastighetsköp?

Man kan söka råd hos juridiska experter eller läsa om lagar och regler som gäller för köp av fastighet för att förstå både säljarens och köparens skyldigheter.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om säljarens och köparens upplysningsplikt och undersökningsplikt vid fastighetsköp

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.