Konsumenttjänstlagen

När en konsument köper en vara av en näringsidkare, alltså av någon som driver en näringsverksamhet, gäller konsumentköplagen för det köpet. Men när konsumenten istället köper en tjänst av näringsidkaren gäller i regel inte konsumentköplagen. Däremot kan konsumenttjänstlagen gälla när konsument köper tjänst av näringsidkare. I den här artikeln kommer redogörs för när konsumenttjänstlagen gäller. … Fortsätt läsa Konsumenttjänstlagen