Säljare kan häva köp

Köplagen är tillämplig bland annat vid avtal om köp av produkt mellan två näringsidkare, där näringsidkare ofta är företag. Om ditt företag har sålt en produkt till ett annat företag, kan ditt företag ha rätt att häva köpet. Förenklat innebär hävning att ditt företag får behålla produkten eller att köparen skickar tillbaka produkten, samtidigt som köparen slipper betala för produkten eller får tillbaka pengarna om köparen redan betalat för produkten. I den här artikeln sa vi bland annat gå igenom vad som krävs för att ditt företag ska ha rätt att häva köpet. Speciellt ska vi fokusera på rätten för ditt företag att häva köpet om den som köpt en produkt av ditt företag inte har betalat enligt avtalade tid.

Dröjsmål är av väsentlig betydelse

Skulle köparen inte betala för produkten i tid kan ditt företag ha rätt att häva köpet, men det erfordrar i regel att dröjsmålet med betalningen anses vara av väsentlig betydelse för företaget. Prövningen av om det betraktas som väsentligt eller ej sker utifrån avtalsbrottet som sådant. Med avtalsbrott avses att någon av parterna inte uppfyller sin prestation enligt avtalet, vilket i det här sammanhanget är att köparen inte betalat för ditt företags produkt i tid. Mer konkret är det hur sen köparen är med betalningen, karaktären av köpet och om köparen betalat en del för produkten i tid eller om köparen är sen med hela betalningen. Däremot brukar det inte spela någon roll varför köparen råkar vara sen med betalningen. Inte heller brukar det spela någon roll om din köpare insett eller borde ha insett att dröjsmålet faktiskt var av väsentlig betydelse för ditt företag.

häva köp

Tilläggstid

Vid sidan av att det är av väsentlig betydelse för ditt företag att köparen är i dröjsmål med sin betalning, kan ditt företag ha rätt att häva köpet om ni gett köparen en tillräckligt lång tilläggstid och köparen inte heller betalt inom den förlängda betalningsfristen. Att ni kan ha den rättigheten framgår av 54 § andra stycket köplagen. Förlängda tiden att betala inom, ska objektivt sett vara tillräcklig för en köpare i den situationen. Det är alltså i regel inte väsentligt om just din köpare kan betala inom tilläggstiden, på grund av individuella förutsättningar som din köpare har att kunna betala inom den nya förlängda tiden. I normala fall brukar det inte vara okej för dig som säljare att häva köpet innan dess att tilläggstiden passerat. Undantag från det kan vara om köparen redan innan tilläggstiden går ut, meddelar att denne inte kommer betala inom den tiden, se 54 § tredje stycket köplagen.

Att tänka på vid häva köp:

Det som behandlas i den här artikeln är inte heltäckande då hävningsrätt är ett stort område inom juridiken. Därför är det inte möjligt för oss att i en artikel ge dig tillräckliga kunskaper för att själv kunna driva ditt ärende om hävning av köp. Med anledning av detta rekommenderar vi i stället att du kontaktar en jurist som kan sköta ditt ärende och tvist åt dig. Du får gärna kontakta oss på Vasa Advokatbyrå AB, så hjälper vi dig.

Läsvärt om häva köp

Tankar om hävningsreglerna i köplagen | SvJT

En dispositiv lag för reglering av köp av tjänster mellan näringsidkare Motion 2016/17:1516 av Margareta Cederfelt (M) – Riksdagen

Försenad leverans till ert bolag eller bostadsrättsförening – köplagen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd vid fel på en vara – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Vad en jurist kan bistå företagare med inom köprätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.