Försenad leverans till ert bolag eller bostadsrättsförening – köplagen

När två juridiska personer ingår ett avtal om ett köp, är det i regel köplagen som blir tillämplig. Köplagen reglerar bland annat vad som händer om en produkt levereras försent. En juridisk person kan bland annat vara ett aktiebolag eller en bostadsrättsförening. I den här artikeln kommer du få en ökad kunskap om vad köplagen säger om försenad leverans av produkt, eller ansvar för dröjsmål som det också kallas.

Försenad leverans till ert bolag eller bostadsrättsförening – köplagen

Vad som anses som leverans i tid

För det fall att avtalsparterna inte reglerat i avtalet när en produkt ska levereras, gäller i stället enligt 9 § köplagen att leveransen ska ske inom skälig tid. I 9 § andra stycket köplagen framgår att när parterna avtalat om en leverans inom viss tidsrymd, brukar huvudregeln vara att det är upp till säljaren att bestämma den tidpunkten. Men så är däremot inte fallet om det av omständigheterna i enskilda fallet skulle framgå att köparen ska få bestämma den tidpunkten.

Särskilt om hämtningsköp

I 9 § 3 stycket köplagen regleras vad som gäller särskilt för hämtningsköp. För sådana köp gäller att säljaren vanligtvis har en så kallad underrättelseplikt. Den plikten brukar då säljaren ha när det är denne som ska bestämma vid vilken tidpunkt som avlämnandet ska ske vid. Anledningen till att den här regeln införts är för att köparen ska kunna få tillfälle att ordna med förberedelser, för att kunna ta emot produkten. Därför brukar kravet vara att säljaren behöver underrätta köparen i tid, eftersom det underlättar för köparen att kunna göra det som krävs för att kunna hämta upp produkten enligt avtalad tid. Skulle säljaren inte underrätta köparen och följden av underlåtandet att lämna underrättelse blir en försenad avlämning av produkten, kommer köparen som huvudregel inte kunna hållas ansvarig för förseningen. Det är säljaren som behöver bära risken för att köparen får underrättelsen.

Bedömning om produkten avlämnats försent

För att riskera att få en påföljd på grund av dröjsmål, behöver det nödvändigtvis inte vara så att varan kommer försent. Även om varan inte avlämnas över huvud taget, kan påföljd på grund av dröjsmål bli aktuell. När det ska avgöras om en produkt har överlämnats försent, behöver det konstateras om tiden för avlämnandet som parterna har avtalat om faktiskt har passerat. Då denna bedömning ska utföras, brukar det vanliga vara att gå igenom avtalet och avtalsvillkoren, samt även undersöka om det finns en eventuell leveransklausul i avtalet. En annan sak som behöver undersökas i avtalet är om det anges några villkor, vilka reglerar att tiden för avlämnandet får förlängas under särskilda omständigheter. Skulle sådana särskilda villkor finnas, är nästa steg att undersöka om någon av de omständigheterna gör sig gällande just i det fallet. Har parterna valt ett standardavtal, brukar sådana villkor normalt sätt finnas med i avtalet.

När dröjsmålet beror på köparen

Om det är köparen som kan anses som ansvarig för att produkten avlämnas försent, brukar köparen inte kunna rikta några påföljder mot säljaren för dröjsmålet. I avtalet kan det många gånger framgå att tiden för avlämnandet senareläggs när köparen kan hållas ansvarig för att avlämnandet inte kan ske i tid. Skulle det inte framgå av avtalet, kan säljaren ofta ändå slippa ansvar med stöd av 22 § köplagen. Även i de fall att köparen inte kan lastas för förseningen, slipper säljaren ofta påföljd om orsaken till det försenade avlämnandet beror på något på köparens sida. Ett exempel på det kan vara om avlämnandet är beroende av ett importtillstånd och köparen inte lyckas att skaffa ett sådant innan den avtalade tiden för avlämnandet.

När dröjsmålet beror på säljaren

Om säljaren är ansvarig för dröjsmålet och dröjsmålet är ansvarsgrundande enligt 22 § köplagen, kan någon av påföljderna i nämnda paragraf bli aktuella att tillämpa. Påföljderna är att köparen kan kräva fullgörelse, häva köpet och det kan även förekomma möjlighet att få skadestånd från säljaren. Reglering om vad som gäller för de olika påföljderna, kan du finna i de första paragraferna som kommer efter 22 § köplagen.

Att tänka på:

Att driva en tvist om påföljd på grund av dröjsmål mot en säljare kan vara svårt utan juridiska kunskaper. Har ni en bostadsrättsförening eller företag som önskar göra gällande sådan påföljd mot en säljare, rekommenderar vi att ni tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har länge arbetat med avtalsrättsliga tvister. Tveka inte att kontakta oss för juridisk assistans med att driva er tvist.

Läsvärt

Tankar om hävningsreglerna i köplagen | SvJT

om ny köplag Proposition 1988/89:76 – Riksdagen

Skadestånd – köplagen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Säljarens upplysningsplikt – när vara sålts i befintligt skick – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Kunder som inte betalar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om försenad leverans till ert bolag eller bostadsrättsförening – köplagen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.