Reparation – besvär med bostadsrättshavare

Är du med och driver en bostadsrättsförening och ni har planer på att genomföra reparation på era byggnader, kanske alla bostadsrättshavare inte är så pigga på det. I den här artikeln ska vi gå igenom vad en bostadsrättshavare har för skyldigheter när en bostadsrättsförening väljer att reparera fastighet som bostadrättshavare bor i.

Två typer av reparationer

I en bostadsrättsförening kan det bli fråga om en av två olika reparationer i fastighet. Ena av dessa kommer att påverka bostadsrättshavarens lägenhet och den andra förändringen kommer inte göra det. Beroende på vilken typ det rör så gäller olika skyldigheter för bostadsrättshavare. Skulle reparationen röra lägenheten för bostadsrättshavaren, är det intressant vilken skyldighet som bostadsrättshavaren har att ge er förening tillgång till vederbörandes lägenhet. De reparationer i fastigheten som inte rör den enskildes lägenhet handlar i stället om i vilken utsträckning er förening har rätt att bestämma.

Reparation bostadsrätt

Reparationer som inte rör förändring i lägenhet

Om reparationerna som er förening ska genomföra inte påverkar lägenheten hos en bostadsrättshavare, är det inte helt enkelt att säga vad som gäller för det fall att det inte är möjligt för bostadsrättshavaren att kunna bo kvar i sin lägenhet. Det kan bli ett problem att kunna tvinga igenom en temporär flytt för bostadsrättshavaren, vilket beror på att rätten att använda lägenheten i regel inte är begränsad i tiden. Däremot är det som innan nämnt på så sätt att er bostadsrättsförening, i normala fall ändå äger tillträde till lägenheten. Skulle ändå reparationen på något sätt röra lägenheten, kanske bostadsrättshavaren inte har andra alternativ än att själv vilja flytta under tiden för reparationen.

Historisk tillbakablick för reparation som rör lägenhet

Den lag som huvudsakligen reglerar vad som gäller för det fall att er bostadsrättsförening ska genomföra reparation i er fastighet, är en lag som benämns bostadsrättslagen. Viktigt i sammanhanget är att den lagen genomgick stora förändringar år 1991. Dessa förändringar gäller bland annat vad som gäller just vid reparationer. Bland annat så gällde innan ändringarna att en bostadsrättshavare kunde lägga in sitt veto mot sådana reparationer som i någon utsträckning frångick vederbörande del av lägenheten. Men en sådan regel ansågs inte vara optimal, då det hämmade möjligheterna till att genomföra ombyggnader för bostadsrättsföreningar.

Nuvarande reglering beträffande förändring som rör lägenhet

Numera är det så att föreningsstämman behöver fatta beslut som rör reparation av bostadsrättshavares lägenhet, vilket framgår av 9 kapitlet 16 § bostadsrättslagen. Skulle styrelsen i er förening fatta ett sådant beslut utan att inblandning av stämman, kommer beslutet inte vara giltigt som huvudregel. Den här regeln träffar förutom reparation av lägenhet även om er förening har för avsikt att genomföra en reparation av ett gemensamt utrymme, vilket exempelvis kan vara en tvättstuga eller förråd.

Att tänka på:

Skulle en bostadsrättshavare ställa till med besvär och motsätta sig en reparation, kan det uppstå en tvist mellan er förening och bostadsrättshavaren. Om så blir fallet ska ni inte behöva vara ensamma i det. Kontakta gärna Vasa Advokatbyrå AB så hjälper vi er med att driva er tvist. Ni är välkomna att kontakta oss!

Läsvärt

Victorins äganderätt till bostadsrätt — kritiska reflektioner | SvJT

Ny undersökning: Bostadsrätter har för låga avgifter | SVT Nyheter

Jävig styrelseledamot i bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrättsförening jurist – tvist med styrelseledamot – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avgifter i bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.