Jävig styrelseledamot i bostadsrättsförening

För dig som sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening finns det ett juridiskt begrepp som är viktigt för dig att hålla koll på. Det begreppet är ”jäv”, vilket i en styrelse handlar om att den som har ett intresse i en fråga, möjligen inte har rätt att rösta i den frågan eller på annat sätt behandla den. I den här artikeln ska vi gå igenom bland annat vilka typer av jäv som finns och även hur jäv begränsar rättighet för en styrelseledamot i en bostadsrättsförening.

De olika typerna av jäv

Under den här rubriken kommer vi ta upp några av de typer av jäv som det kan bli tal om i en bostadsrättsförening. Listan är inte på något sätt uttömmande, varför det även kan finnas andra typer av jäv som kan verka begränsande för dig som styrelseledamot.

Sakägarjäv – denna typ av jäv handlar om att du själv som styrelseledamot i styrelsen eller alternativt ett bolag som du företräder, tagit beslutet att inleda en rättsprocess mot bostadsrättsföreningen som du sitter i styrelsen för.

Ställningsföreträdarjäv – den här jävstypen påminner en aning om sakägarjäv. Men här gäller i stället att du driver en tvist mot bostadsföreningen som du sitter i styrelsen för, alternativt att du agerar som ombud för någon som driver en tvist mot bostadsrättsföreningen.

Delikatessjäv – jävstypen som är den absolut vanligaste för en medlem i en styrelse för en bostadsrättsförening. Det här rör om det är någon annan fråga än de som gäller enligt de tidigare nämnda jävstyperna, där du kan anses vara jävig. En vanlig situation är att frågan som styrelsen ska besluta om rör din bostadslägenhet.

Jävig styrelseledamot

Vad händer om alla ledamöter är jävig?

Det kan uppstå en situation där alla ledamöter i styrelsen befinner sig i en jävsituation, vilket kan vara fallet såväl på ett styrelsemöte som under en föreningsstämma. Eftersom det inte är hållbart att underlåta att besluta i en fråga, brukar det som huvudregel vara okej att bortse från den uppkomna jävsituationen och rösta i saken ändå. Den huvudregeln brukar däremot inte bli gällande om det är så att det inte på ett korrekt sätt skett en kallelse till de ledamöter, vilka faktiskt inte befunnit sig i jävsituationen.

Begränsning vid en jävssituation

Vi har berört litegrann innan vad som gäller när du som ledamot är jävig, men nu tänkte vi dyka lite djupare i det. Förutom att du inte har rätt att fatta beslut i den frågan som du är jävig i, brukar det heller inte vara tillåtet att du förbereder ärendet. Inte ens närvaro vid diskussioner av ärendet brukar vara tillåtet. Vad du däremot brukar få göra är att du innan diskussionen sätter i gång, får lämna dina synpunkter på frågan. Men efter det är det dags för dig att lämna sammanträdet. Vissa föreningar väljer i den här situationen att låta en suppleant komma in i sammanträdet i ditt ställe, men det förutsätter att det finns en suppleant som själv inte är jävig i frågan.

Att tänka på:

Är det så att du har hamnat i en tvist med din bostadsrättsförening om jäv eller annan fråga, bör du kontakta en jurist som hjälper dig med tvisten mot föreningen. Vasa Advokatbyrå AB har gedigen erfarenhet av att driva tvister mot bostadsrättsföreningar. Du är välkommen att kontakta oss!

Läsvärt

Revisor – bostadsrättsförening – Bolagsverket

Föreningens tillgångar säljs ut billigt | SVT Nyheter

När medlem i bostadsrättsförening anses vara jävig – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Stämma i bostadsrättsförening – Hur det går till – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse i bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.