Ordförande i bostadsrättsförening

När du sitter som ordförande i en bostadsrättsförening är det vissa saker du bör ha koll på. I den här artikeln behandlas några av dessa saker så att du som är ordförande eller du som har för avsikt att bli styrelseordförande i bostadsrättsförening, får lite bättre koll på vad som krävs av dig.

Ordförande i bostadsrättsförening

Leda styrelsen som ordförande i en bostadsrättsförening

Det är du som styrelseordföranden som ska vara ledande av arbetet som styrelsen utför. En del av det är att styra upp styrelsemöten med jämna mellanrum. Inför dessa möten ska du i egenskap av ordförande ge ledamöterna möjlighet att kunna vara närvarande på styrelsemötena, och se till att de får tillräckligt med underlag innan mötet hålls. De juridiska aspekterna som bland annat måste beaktas under mötena är att besluten fattas juridiskt korrekt, att det inte föreligger någon jävssituation, dvs. att någon är partisk i någon fråga, osv. Exempel på sådant jäv är om frågan som ska beslutas om, på något sätt rör en av styrelseledamöterna. Då måste du som ordförande ha koll på att denne inte får rösta i den frågan, då denne har eget intresse gällande utgången av det beslutet.

Förutom de uppgifter som redan nämnts så ska ordföranden även övervaka ledamöterna och se till att de utför de uppgifter som de har blivit tilldelade. Beträffande verksamheten och organisationen i föreningen har ordföranden ett större ansvar än resterande ledamöterna att se till att de bitarna sköts ordentligt. Exempel på det ansvaret är att ordförande ska hålla styrelseledamöterna informerade mellan styrelsemötena. Den informationen ska bestå av föreningens förhållanden, verksamhetens gång och andra händelser som är av vikt. Ordföranden har även det yttersta ansvaret för verkställandet av styrelsens beslut. Med andra ord har du som ordföranden stort ansvar för att styrelsens arbete går till på ett bra sätt och att styrelsen når goda resultat.

Ordförandes begränsningar i en bostadsrättsförening

Ordförande har ingen rätt att på eget bevåg bestämma i frågor, utan måste alltid tillsammans med andra styrelseledamöter besluta i olika frågor. Inte heller kan ordförande sluta avtal med någon i företagets namn, om inte denne fått en fullmakt eller firmateckningsrätt från styrelsen att göra det. En liten fördel man har som ordförande är att om det är jämnt röstantal i en fråga på styrelsemöte, så har ordförande utslagsrösten.

Ordförande i bostadsrättsförening

Ordförandes roll på föreningsstämma

Om inte stämman har valt en specifik person för det så är det styrelsens ordförande som förklarar mötet öppnat. Däremot brukar en annan person senare väljas som ordförande för själva stämman. Detta beror på den granskande rollen som stämman har av styrelsen och då kan det förefalla olämpligt om styrelsens ordförande får den ledande rollen på stämman. Ordförande i styrelsen och ordförande på stämman är alltså i regel olika personer.

Att tänka på

Det kan vara svårt att greppa allt som en styrelseordförande har ansvar för i styrelsen och i bostadsrättsföreningen. För att vara helt på det klara vad du har att ansvara för kan det vara bra att ta kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har många års erfarenhet av frågor gällande bostadsrättsföreningar. Tveka inte att höra av dig, så hjälper vi dig!

Ordförande i bostadsrättsförening
Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att handla utanför dina befogenheter.

* Skaffa konsultation gällande vad du som styrelseordförande ansvarar för.

Tvistlösning

* Få en juridisk bedömning utifrån gällande rättsläge och föreningens stadgar.

* Minimera risken att missa någon av de ansvarsområden som ligger på dig som ordförande.

* Slipp oroa dig för att du inte uppfyller alla förpliktelser som åligger ordföranderollen.

Kontakta oss här för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna bostadsjurister.

Läsvärt

https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/styrelse/styrelse-bostadsrattsforening-1.1848

https://www.hsb.se/norr/brf/karlsvik/styrelse/vem-gor-vad-i-styrelsen/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3J0JE9/brf-ordforande-doms-till-fangelse

https://www.svd.se/bostadsratt-ingen-kravfri-boendeform

https://yrkeskollen.se/lonestatistik/ordforande-bostadsrattsforening/

Ta kontakt!

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.