Vid ett fastighetsköp är det inte ovanligt att säljaren vill lägga in en friskrivningsklausul från fel i fastigheten. Anledningen till att göra så kan vara flera. Men en sådan klausul kan påverka fastighetens värde och vara svår att tolka. I denna artikel reder vi ut grunderna för vad som gäller för en friskrivningsklausul mot dolda fel.

Friskrivningsklausul dolda fel

Vad innebär en friskrivningsklausul?

I fastighetens köpekontrakt kan det ibland finnas ett villkor som anger att säljaren inte ansvarar för dolda fel. Ett sådant villkor kallas för en friskrivningsklausul. Det är viktigt att vara uppmärksam på om en sådan klausul förekommer, eftersom det i vissa fall kan påverka värdet på den fastighet som du planerar att köpa. Det innebär nämligen att du kanske inte kan få ersättning om du upptäcker ett dolt fel i framtiden.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

En säljare ska ge köparen möjligheten att förstå innebörden av en friskrivningsklausul. En friskrivningsklausul kan handla om att säljaren helt eller delvis befrias från det ansvar som den annars skulle ha haft. Det är vanligt att köparen vid en sådan klausul vill få priset nedsatt för att säkra sig mot framtida kostnader, dessutom kan man behöva göra en extra noggrann besiktning.

När är en friskrivningsklausul ogiltig?

Det kan vara snårigt att avgöra vilka klausuler som är tillåtna som friskrivningar och vilka som inte godkänns. Högsta domstolen har förklarat att en klausul som anger att fastigheten säljs ”i befintligt skick” inte är tillräckligt tydlig som friskrivningsklausul. I ett annat mål förklarade domstolen att det var tillräckligt tydligt när köpekontrakten förklarade att köparen godtar fastighetens skick med bindande verkan och avstår från alla anspråk mot säljaren för fel eller brister i fastigheten (NJA 1975 s. 545). Domstolen ansåg att klausulen, jämfört med formuleringen ”i befintligt skick” gav ett klart besked om att köparen avstår från alla anspråk.

Det går inte att friskriva sig från att köparen kräver ersättning för att säljaren gett osanna uppgifter om fastighetens skick. Det samma gäller om säljaren lämnat svikliga eller ohederliga uppgifter. Om säljaren känner till det dolda felet när kontraktet skrivs är klausulen ofta ogiltig. I vissa fall kan en friskrivningsklausul även jämkas med hjälp av 36 § avtalslagen, då måste klausulen bedömas som oskälig. Om säljaren av fastigheten var ett företag kan det göra att vissa friskrivningar inte är tillåtna.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om friskrivningsklausulen kan vara ogiltig.
 • Om du behöver hjälp att skriva ett köpekontrakt.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera dina chanser att göra dolda fel gällande.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi i tvist med säljaren.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal