Du kanske funderar på att hyra en del av en fastighet som lokal. När du ska hyra en del av fastighet behöver du normalt sätt ingå ett hyresavtal. Vad som gäller kring hyra av del av fastighet framgår av 12 kapitlet jordabalken. I den här artikeln kommer vi redogöra för vad som gäller för hyresavtal av lokal så att du får lite bättre koll på vad som gäller.

Hyresavtal – hyresavtal för lokal

Generellt om hyresavtalet

Hyresavtalet tar sikte på en överenskommelse mellan hyresgäst och fastighetsägare att få hyra en del av fastighetsägares fastighet mot ersättning. Jordabalkens 12 kapitel, som också kallas hyreslagen, är tvingande till fördel för dig som hyr lokal. Det innebär att fastighetsägaren inte får ställa upp vilka villkor som helst i hyresavtalet som ni ingår. Dock har visserligen fastighetsägare större frihet vid avtal om att hyra ut lokal än vid uthyrning av lägenhet.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Vilka utrymmen som lagen gäller för

Uthyrningen ska som sagt avse en rätt att få bo i ett hus eller del av hus mot ersättning. Ibland kan det vara svårt att dra en gräns för vilka utrymmen som faller under jordabalkens bestämmelser. Exempelvis kan man fråga sig om hyra av plats i skyltfönster eller hyra av carport innefattas av jordabalkens 12 kapitel.

Utrymmet som hyrs vara bestämt, vilket dock inte ställs speciellt högt krav på. Exempelvis är det okej att uthyrning anges vara ett garage och behöver inte vara en specifik parkeringsplats. Därför kan hyresrätten av parkering i garage ge dig som hyresgäst rätt att ställa sin bil på valfri parkeringsplats i garaget.

Ersättning

För att anses som hyra behöver det avtalas om en ersättning för uthyrningen. Kravet betyder inte att ersättningen nödvändigtvis måste betalas med pengar, utan det är helt okej att ersättningen betalas genom att du utför ett arbete. Arbetet får dock inte falla under vad som är en normal vårdplikt.

Hyresvillkor belopp för hyra

Om hyra ska betalas i pengar bör det framgå som avtalsvillkor i hyresavtalet. Beloppet för hyran ska normalt sätt anges till ett bestämt belopp så att du som hyresgäst ska veta vad du har att betala. Sedan har fastighetsägaren rätt att till den bestämda hyran lägga till kostnader för uppmätt användning av el, vatten, uppvärmning mm. Det finns undantag från när beloppet för hyran måste vara bestämd i hyresavtalet. Exempelvis finns det något som kallas omsättningshyra. En omsättningshyra är en hyra som bestäms till ett belopp som beror på intäkterna i dina som hyresgästs rörelseintäkter.

Hyresvillkor bestämd hyrestid

Huvudregeln enligt hyreslagen är att hyresavtal ska gälla tillsvidare utan en bestäm tid, men du och fastighetsägaren har möjlighet att ange i ert hyresavtal att avtalet ska begränsas till att gälla under en viss bestämd tid. Dock är det så att om det är angivet i hyresavtalet att det gäller för bestämd tid, är det i regel inte möjligt att säga upp hyresavtalet innan den bestämda tiden har passerats. Trots att huvudregeln enligt lag är att hyresavtal gäller på obestämd tid, är nästan huvudregeln i praktiken att hyresavtal bestäms till att gälla för en bestämd tid.

Även om ett hyresavtal har ingåtts för en bestämd tid kan avtalet i vissa fall gå över till att gälla för obestämd tid. Det anges i 12 kapitlet jordabalken att om ett hyresavtal ingåtts för bestämd tid men det inte anges i avtalet vad som gäller om avtalet inte sagts upp av vare sig säljaren eller fastighetsägaren när den bestämda tiden har gått ut, kommer hyran kunna ses som förlängd på obestämd tid.

Att tänka på

Nu har du fått en liten inblick om vad som gäller för hyresavtal vid hyra av lokal. Vad som anges i den här artikeln är endast översiktligt. Om du behöver hjälp att granska ett hyresavtal eller har hamnat i en tvist med fastighetsägare om hyresavtal rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet hyresjuridik och tvistelösningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Få hjälp med granskning av hyresavtal innan du ingår det med en fastighetsägare.

* Vi hjälper dig att ta reda på vad hyresavtalet ger dig för rättigheter och skyldigheter.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån avtalsvillkor, lag och gällande rättsläge.

* Slipp driva din tvist mot fastighetsägare på egen hand.

* Maximera dina chanser att vinna framgång med dina juridiska argument.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt