Hyreslagen för bostadsrätt

Det finns många anledningar till att vilja hyra ut sin bostadsrätt. Det kan till exempel handla om att man vill prova på att flytta ihop med sin partner eller att man ska jobba i ett annat land eller en annan stad över en kortare tid. Oavsett anledning finns det några saker som kan vara bra att tänka på när du ska hyra ut din bostadsrätt.

, Hyreslagen för bostadsrätt

Tillstånd från bostadsrättsföreningen

Vanligen kräver bostadsrättsföreningen att du får tillstånd av styrelsen innan du hyr ut. Villkoren för tillåtelse att hyra ut i andra hand står ofta i stadgarna. Stadgarna är således en bra utgångspunkt för att ta reda på hur föreningen tillåter uthyrning. Det finns emellertid vissa tillfällen då föreningen inte kan vägra uthyrningen. 12 kap 40 § jordabalken anger bland annat att föreningen måste tillåta uthyrning för att du ska kunna prova på att bo med en sambo i en annan lägenhet. Där anges också att du har rätt att tillfälligt studera eller arbeta på annan ort. Dessutom kan du i vissa fall ha rätt att hyra ut till en närstående samt hyra ut för att marknadsläget gör bostadsrätten svårsåld.

Om föreningen inte godkänner uthyrningen trots att du anser att du har rätt till det, kan frågan prövas av hyresnämnden. Om du i ett tidigare sammanhang har hyrt ut lägenheten utan att du hade tillstånd från föreningen eller om personen du vill hyra ut till tidigare har orsakat problem därför att personen inte är skötsam finns en risk att föreningen har rätt att vägra uthyrningen. Ofta uppställer bostadsrättsföreningen tidsbegränsningar på hur länge uthyrning får ske.

Hyreslagen för bostadsrätt vid uthyrning av egen bostad

Om du har fått tillstånd att hyra ut din bostadsrätt är nästa steg att skriva kontrakt. För uthyrning av egen bostad, där det är den enda uthyrningen som du har, det inte sker för fritidsändamål och det inte sker inom ramen för en näringsverksamhet gäller lag om uthyrning av egen bostad.

, Hyreslagen för bostadsrätt

Lag om uthyrning av egen bostad är speciell eftersom den inte har det tvingande besittningsskyddet som vanligen föreligger vid uthyrning enligt hyreslagen. Hyresgästen har därför inte rätt att få sitt hyreskontrakt förlängt efter uppsägning. Hyresgästen har dock som huvudregel alltid rätt till sin uppsägningstid i enlighet med kontraktet.

Ett hyresavtal bör alltid vara skriftligt. Hyresvärden ska alltid lämna sina kontaktuppgifter, uppgifter så som namn och adress. Lag om uthyrning av egen bostad tillsammans med de övriga reglerna som gäller i hyreslagen för uthyrning är tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att hyresavtalet inte får innehålla villkor som är sämre för hyresgästen än de som lagen uppställer. Ett exempel på en sådan regel är uppsägningstid. Ett hyresavtal kan vara skrivet på bestämd tid, och då gäller den tiden som anges för när hyresavtalet upphör. Men ibland kan avtalet ändå behöva sägas upp, alternativt att man har slutit avtal på obestämd tid utan att precisera när avtalet upphör. Uppsägningstiden är i ett sådant fall det månadsskifte som sker en månad från uppsägning för hyresgästen. Är det hyresvärden som säger upp avtalet är uppsägningstiden tre månader. Har hyrestiden en bestämd tid, t.ex att hyresavtalet endast gäller i 4 månader, upphör det automatiskt att gälla efter 4 månader. Men om hyresgästen inte flyttar trots att hyresavtalet flyttar kommer hyresavtalet förlängas om inte hyresvärden säger upp avtalet inom en månad.

, Hyreslagen för bostadsrätt

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning om hyreslagen för bostadsrätt

  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
  • Få hjälp att bedöma om föreningen agerat klandervärt.
  • Få hjälp att bedöma förutsättningarna för att du ska få hyra ut.
  • Få hjälp att skriva ett avtal med hyresgästen.

Tvistelösning

  • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 

  • Maximera dina chanser att få rätt till eventuell ersättning.
  • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.

  • Bevaka dina rättigheter. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Ring, vi hjälper dig