Om du har gett någon en fullmakt kanske du funderar på vad den som fått fullmakten av dig har rätt att göra. Den som får i fullmakt att göra något för dig, brukar benämnas som fullmaktshavare eller fullmäktige. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad fullmaktshavaren brukar få göra för din räkning när du har gett honom eller henne en fullmakt.

Fullmaktshavare – behörighet inom ramen för fullmakten

Allmänt om fullmaktsrätten

Det som brukar sägas vara typiskt för fullmaktsrätten är att det mellan två personer finns det en tredje person, som ska åstadkomma något med en av personerna på uppdrag av den andra personen. Det kan exempelvis vara att du ger någon ett uppdrag att köpa en bil åt dig av en annan person. Då kan du upprätta en fullmakt som ger den fullmäktige rätten att binda dig vid ett avtal om bilköpet. Du som ger uppdraget kan också kallas huvudman, den du ger uppdraget till kallas mellanman och den du ska köpa bilen av kallas tredje man.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Problem som kan uppstå

Det som oftast kan bli problem inom fullmaktsrätten är om fullmaktshavaren skulle agera på något annat sätt än du som huvudman och fullmaktsgivare önskat. Exempelvis kan det vara så att denne har fått fullmakt att köpa en Volvo men i stället köper en Fiat. Då kanske du vill att det köpet inte ska vara giltigt.

Behörighet och befogenhet

Inom fullmaktsrätten förekommer de två begreppen behörighet och befogenhet. Med behörighet avses vad fullmaktshavaren kan binda dig som huvudman till. Exempelvis på behörighet kan vara att fullmaktshavaren ska köpa en bil. Vid sidan av det som du angett som behörighet i fullmakten, kan du även ge andra instruktioner. Dessa andra instruktioner kallas ofta för fullmaktshavarens befogenhet. Exempel på sådan befogenhet kan vara att bilen inte får kosta mer än 30 000 kronor.

Att tänka på:

Skulle det vara så att den som du upprättat en fullmakt för har handlat utanför dina önskemål, skulle det kunna uppstå en tvist mellan dig och fullmaktshavaren. I det läget kan det öka dina chanser att vinna framgång med tvisten, om du låter en jurist hjälpa dig med att driva tvisten. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av tvistelösningar och arbete med ärenden som rör olika typer av avtal. Kontakta gärna oss för hjälp med din tvist.

Läsvärt

Mål: Ö 2697-10 – Högsta domstolen

Så ordnar du en fullmakt för att hämta medicin åt någon annan | SVT Nyheter

Rättegångsfullmakt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtalsjurist Stockholm – Jurist hjälper dig med avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skriva avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal