DEL I. Fast och lös egendom i fastighetsrätten

De juridiska reglerna för att köpa, äga, använda, hyra ut och pantsätta fastigheter är annorlunda från dem som gäller för lös egendom. Ibland är det inte lätt att avgöra om något är fast eller lös egendom eftersom lösa saker i vissa situationer blir en del av fastigheten när den installeras eller uppförs på marken eller i en byggnad. I denna artikel förklarar vi översiktligt några viktiga skillnader mellan att köpa och äga fast egendom jämfört med lös egendom samt vad som är fast egendom. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av fastighets- och bostadsrättsliga frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Fastighetsrätt – fast egendom

Några viktiga skillnader mellan fast och lös egendom inom fastighetsrätten

Köp av fast egendom reglas i jordabalken, som till stora delar är tvingande. Köparen och säljaren kan därför inte komma överens om att inte tillämpa vissa regler. Vid köp av lös egendom gäller istället att de flesta regler i lag är dispositiva som gäller om avtalsparterna inte har kommit överens om att annat ska gälla.

Att äga och bo på en fastighet är också juridiskt mycket annorlunda jämfört med att t.ex. äga och bo i en bostadsrätt. En fastighetsägare har både större frihet att t.ex. hyra ut byggnader på fastigheten och att använda fastigheten som denne vill jämfört med bostadsrättshavare som behöver föreningens godkännande för att t.ex. hyra ut lägenheten i andrahand, göra större renoveringar som går utanför lägenheten eller att använda lägenheten som kontor eller butik istället för bostad.

Några av de viktigaste reglerna för fast egendom är att

 • Köp måste ske skriftligt. Som huvudregel är ingen av parterna bundna förrän avtalet skrivs under av båda parter. Detta innebär att erbjudanden om köp kan tas tillbaka fram tills köpavtalet skrivs på av båda parter. Vid köp av lös egendom kan parterna själva avtala om hur det ska ske på. Om parterna inte har avtalet om annat kan inte en säljare som huvudregel ta tillbaka ett erbjudande om köp så fort köparen har mottagit erbjudandet.
 • Pantsättning av fastigheten fullbordas genom att ett pantbrev överlämnas, fysiskt eller elektroniskt, till den som har lånat ut pengar. Pantbrev utfärdas av Lantmäteriet och är ett bevis på att fastigheten har intecknats till det beloppet som står på pantbrevet. Det beloppet är också taket för hur mycket panthavaren har rätt att få betalt ur fastigheten vid en eventuell försäljning om lånet inte kan betalas tillbaka.
 • Den som köper en fastighet har en skyldighet att söka lagfart. Detta görs till Lantmäteriet som skriver in uppgiften om vem som äger den i fastighetsregistret.
 • En fastighetsägare måste betala stämpelskatt för inskrivning i fastighetsregistret och en årlig fastighetsavgift eller skatt.
 • Reglerna för att hyra ut fastigheter och hus på fastigheter regleras i jordabalken, vars regler som huvudregel är tvingande.
Fastighetsrätt – fast egendom

Vad är fast egendom?

Fast egendom är mark, som är indelad i fastigheter. Följande boendeformer är inte fast egendom

 • En bostadsrätt är lös egendom. Bostadsrätten är en andelsrätt, likt en aktie, som ger innehavaren en evig rätt att bo i lägenheten och att bli medlem i föreningen. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen.
 • Om någon annan än fastighetsägaren får rätt att bygga t.ex. ett hus på fastigheten för att själv bo i den eller för sin egen näringsverksamhet är byggnaden fortfarande lös egendom (kallas ofta hus på ofri grund).
Fastighetsrätt – fast egendom

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning om fastighetsrätt

 • Vi hjälper dig att hitta fastighets- och lokallösningar som är anpassade för din verksamhets behov
 • Vi hjälper dig med fel i fastighet vid bl.a. köp, hyra, arrende och bostadsrätt
 • Undvik överraskningar genom att hålla dig välinformerad
 • Vi hjälper dig att ansöka om tillstånd hos myndigheter och att bevaka dina rättigheter

Tvistlösning

 • Vi biträder dig under hela processen
 • Vi hjälper dig med fastighets- eller bostadstvisten
 • Vi hjälper dig förhandla med motparten och myndigheter

Länk till ”Fastighetsrätt – fast egendom [Del 2]

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt